ΝΕΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4496/2017 όπως τροποποιεί το Ν. 2939/2001     Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση (πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)). Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για

περισσότερα

Με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος» και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων.

περισσότερα

Περίπου δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων διαπιστώνονται κενά, κυρίως όσον αφορά στην καταγραφή όλων των «παραγωγών αποβλήτων» και στην υποχρέωση υποβολής των ετήσιων εκθέσεων. Στη διάρκεια όμως αυτής της διετίας υπήρξαν και φωτεινές εξαιρέσεις.

περισσότερα

Τα στοιχεία αξιολόγησης του ΣΣΕΔ Re–Battery ΑΕ στη Θεσσαλία Έναν από τους πλέον σημαντικούς τίτλους για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και το σημαντικότερο της ιστορίας της φέρει η Θεσσαλία καθώς ανακηρύχτηκε «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019». Το  βραβείο Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 απονεμήθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό από τον Πρόεδρο της

περισσότερα

Ένα σημαντικό εκσυγχρονιστικό εργαλείο έχει μπει σε λειτουργία με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παραγωγής και της διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), μια βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων καθώς και

περισσότερα

Η συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος μπορεί να γίνει μόνο από αδειοδοτημένους συλλέκτες. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση μεταφορά και κατάληξη του αποβλήτου αναφέρονται στο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (το Περιβαλλοντικό Δελτίο αποστολής, το οποίο ακολούθως παρατίθεται). Η Re-Battery καταγράφει τα στοιχεία των εντύπων του κάθε συλλέκτη στο πρότυπο λογισμικό σύστημα Ο.Π.Σ., μέσω

περισσότερα

Στις επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και παράλληλα στην εφαρμογή του νέου νόμου για την ανακύκλωση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Περιβαλλοντολόγος Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (OEA) και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σε συνέντευξή του στο «Βήμα» και στη δημοσιογράφο Μάχη Τράτσα. Αναλυτικά η συνέντευξη

περισσότερα

Οι πρωτοβουλίες της Re – Battery AE Ανοιχτό θέμα εξακολουθεί να παραμένει η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων, που έχουν καταθέσει τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ). Προς τούτο αναμένονται οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της επίσημης Πολιτείας και ειδικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Η

περισσότερα

Οι εικόνες των πλωτών νησιών που έχουν σχηματιστεί στους ωκεανούς από τα εκατομμύρια πλαστικά απορρίμματα ήταν η θρυαλλίδα που οδήγησε τα Ηνωμένα Έθνη να βάλουν την ανακύκλωση πλαστικών στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος του 2018 με στόχο τη μείωση της εξάρτησης του πλανήτη από το πλαστικό, το οποίο βρίσκεται παντού, σε κάθε καθημερινό αντικείμενο

περισσότερα

Τα Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ), οι Ηλεκτροτεχνίτες και οι εταιρείες εμπορίας μπαταριών και ειδών αυτοκινήτου αποτελούν τις δραστηριότητες που συνεισφέρουν την μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων για 6ο συνεχόμενο έτος. Ανάμεσα στις τέσσερεις κατηγορίες με την μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων το 2017 υπάρχει ωστόσο μία διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Οι κατηγορίες εμπορίας μπαταριών και ειδών

περισσότερα