Ανακυκλωτές

Ανακυκλωτές
Θήβα: ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ Πάτρα: ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ Αττική: Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ Κομοτηνή: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ Κρήτη: ΒΙΕΜΕΛ Θεσσαλονίκη: ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Θήβα: ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:


Πάτρα: ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:


Αττική: Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
210 5570627
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:
45-1


Κομοτηνή: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:


Κρήτη: ΒΙΕΜΕΛ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΒΙΕΜΕΛ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
28410 31049
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:
16091-1


Θεσσαλονίκη: ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2310 681882
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.:
7104