ΝΕΑ

Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ ΕΟΑΝ του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η αξιολόγηση και επέκταση του ΣΣΕΔ Συσσωρευτών Οχημάτων Το Συλλογικό Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας, με το διακριτικό τίτλο «Re-Battery A.E.» ανακοινώνει ότι κατόπιν αξιολόγησης και ελέγχου των επίσημων στοιχείων απολογισμού της δραστηριότητας του και οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου έλαβε με ομόφωνες αποφάσεις

περισσότερα

Βρείτε ένα από τα 7.913 καταγεγραμμένα σημεία συλλογής, με το αυτοκόλλητο της «Re-Βattery A.E.» Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία θα οδηγηθεί στην ανακύκλωση. Αν η μπαταρία παραδοθεί σε σημείο συλλογής της «Re-Battery Α.Ε.» θα είστε βέβαιος ότι θα συλλεχθεί, μεταφερθεί και ανακυκλωθεί κάτω από όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες. Με αυτή σας την συμπεριφορά συμβάλλετε στην ορθή

περισσότερα

Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους κάδους. Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους Συλλέκτες και να συνοδεύεται από το έντυπο Ε.Α.Ε.Α. Οι πωλήσεις/ αντικαταστάσεις πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων. Οι παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων (συνεργεία,

περισσότερα

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι η μπαταρία χρειάζεται συντήρηση όχι μόνο το χειμώνα, αλλά κυρίως τους δύσκολους μήνες του καυτού καλοκαιριού, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν το χειρότερο εχθρό της μπαταρίας αυτοκινήτου. Το καλοκαίρι, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο χώρο του κινητήρα, σε συνδυασμό με το καύσωνα, επιταχύνουν την διάβρωση και την φθορά

περισσότερα

Μια ακόμα εταιρία  συμβεβλημένη με το σύστημα της Re-battery  αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές για την βέλτιστη λειτουργία της, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια. Η Groupe Renault και η Google Cloud ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία για να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση του βιομηχανικού συστήματος του Groupe Renault και του μετασχηματισμού Industry 4.0.

περισσότερα

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και νικητής αναδείχθηκε ο ΚΑΛΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ενώ επιλαχούσα η ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Το έπαθλο της κλήρωσης είναι μια επιταγή αξίας 1.000€. Ο διαγωνισμός της «Re–Battery A.E» αποτελεί μία από τις δράσεις συμμετοχής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και την προστασία του

περισσότερα

Η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, πιστή στη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μεγάλη επένδυση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων στις εγκαταστάσεις της σε Αθήνα, Ασπρόπυργο και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προωθώντας και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της. Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συγκροτήματα συνολικής ονομαστικής ισχύος 700kW, εκτιμάται ότι θα καλύψουν

περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ανακύκλωσης προωθούνται στο πλαίσιο της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, που ετοιμάζεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως έχει δρομολογήσει ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, με αντικείμενο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας και γενικότερα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες και κατευθύνσεις. Ιδιαίτερο

περισσότερα