ΝΕΑ

Ένα πρότυπο ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα – το «Ο.Π.Σ.  Re-Battery» – αποτελεί  το μεγάλο «μάτι» ελέγχου και αξιόπιστης καταγραφής στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου. Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος περνούν όλες οι διεργασίες διαχείρισης του αποβλήτου από τη Re-Battery Α.Ε. Χρησιμοποιείται για την καταγραφή, την εποπτεία και την παρακολούθηση της πορείας του επικίνδυνου αποβλήτου, ώστε να διασφαλίζεται η

περισσότερα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 52891 στο ΦΕΚ 2446 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12 οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Μερικά βασικά σημεία που πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα συνεργεία και

περισσότερα

Tο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) συσσωρευτών Re-Battery, στο πλαίσιο των δράσεων, για την ενημέρωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαρκή διάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης δίνει χρηστικές πληροφορίες για την σωστή συντήρηση και λειτουργία της μπαταρίας του αυτοκινήτου, ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή χρήση της πριν αντικατασταθεί και καταστεί απόβλητο, προς όφελος της ασφάλειας

περισσότερα

Τα σοβαρά προβλήματα της συλλογής αποβλήτων στον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας αναδεικνύει ο κ. Γιώργος Βουνάτσος, της «Ανακύκλωση Λέσβου»,  εταιρεία συνεργαζόμενη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «Re- Battery».  Ο κ. Βουνάτσος, ο οποίος διαθέτει άδεια για συλλογή αποβλήτων, αλλά και διαλυτήριο οχημάτων, γνωρίζει από πρώτο χέρι τις αγκυλώσεις του κλάδου, οι οποίες τείνουν να

περισσότερα

Δύο ήταν οι μεγάλες εκπλήξεις για το 2018 στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου και αφορούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery, το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενο έτος η Θεσσαλία κατάφερε να ξεπεράσει τόσο την Ανατολική Μακεδονία όσο και την Πελοπόννησο στη συγκέντρωση συσσωρευτών

περισσότερα

Σε επτά Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχουν μονάδες ανακύκλωσης στην επικράτειά τους, οι ποσότητες μπαταριών που συγκεντρώθηκαν το 2018 οδηγήθηκαν αναγκαστικά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς αποθήκευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που

περισσότερα

Η Re-Battery, Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου οξέος, στο πλαίσιο της διαρκούς δράσης της, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών τονίζει την αξία της συλλογής και ανακύκλωσης του αποβλήτου, αλλά και τη μεγάλη σημασία της πρόληψης, για σωστή συντήρηση και καλή λειτουργία της μπαταρίας, κατά την περίοδο της χρήσης της. Η Re-Battery δίνει 10

περισσότερα

Το Re-Battery Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου οξέος πέτυχε νέα συνολική αύξηση της ανακύκλωσης το τελευταίο τρίμηνο του 2018, με πρωταγωνιστές “τους καδούχους” (τα σημεία συλλογής των αποβλήτων συσσωρευτών), που αποτελούν τους στυλοβάτες της ολοκληρωμένης λειτουργία του.Οι θεαματικές επιδόσεις, που καταγράφηκαν από τους κλάδους των διαλυτηρίων αυτοκινήτων και των εμπόρων ειδών αυτοκινήτων αλλά και τα

περισσότερα

Όπως ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος 2018. Η συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την

περισσότερα