Συσσωρευτές και Μόλυβδος

Οι συσσωρευτές μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής, ανάλογα με τη χρήση τους:

 • Συσσωρευτές εκκίνησης (οχημάτων, μοτοσικλετών, αγροτικού εξοπλισμού, σκαφών θαλάσσης)
 • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένοι (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 • Συσσωρευτές έλξης (βιομηχανικά κλαρκ, μεταφοράς κ.α.)
 • Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.α.)
 • Συσσωρευτές ως μέρος εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών (ιατρικές συσκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός κ.α.)

Αντίστοιχα, οι παραπάνω συσσωρευτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Συσσωρευτές χωρητικότητας Ah<30
  Χρησιμοποιούνται ευρέως σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος αγροτικό εξοπλισμό, σε ειδικές εγκαταστάσεις ως στατικοί συσσωρευτές, σε ιατρικές εγκαταστάσεις και συναγερμούς.
 • Συσσωρευτές χωρητικότητας μεταξύ 30 <Ah< 90
  Χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης ισχύος εξοπλισμό.
 • Συσσωρευτές χωρητικότητας Ah> 90
  Χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, στατικοί συσσωρευτές καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Συσσωρευτής μικρού σκάφους

Συσσωρευτής μοτοσικλέτας

Συσσωρευτής αυτοκινήτου

Συσσωρευτής φορτηγού

Συσσωρευτής UPS/Συναγερμού

Το είδος των συσσωρευτών που διαχειρίζεται σύστημα ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery A.E., καθορίζεται από τα είδη που εισάγουν οι εταιρείες που συμμετέχουν ως υπόχρεες σε αυτό. Πρόκειται αποκλειστικά για συσσωρευτές μολύβδου που περιέχουν ηλεκτρολύτες και ανήκουν και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες ως προς την χωρητικότητα.

Μόλυβδος και Ανακύκλωση

Μόλυβδος

Ο μόλυβδος (Pb) είναι ένα μέταλλο με πολλές εφαρμογές από την αρχαιότητα. Είναι ένα από τα βαρέα μέταλλα τα κοιτάσματα του οποίου είναι άφθονα. Αυτό σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του – είναι μαλακό, λειώνει εύκολα και δεν σκουριάζει – το κατάστησαν ευρέως χρησιμοποιούμενο είτε σε καθαρή μορφή είτε σε κράματα. Παλαιότερα ο μόλυβδος χρησιμοποιείτο στις οικοδομές, σε σωλήνες, σε χρώματα, σε σκάγια, στις μπαταρίες αυτοκινήτων αλλά και σαν προστατευτικό από ακτινοβολία. Τα τελευταία χρόνια όμως οι εφαρμογές του μολύβδου έχουν περιορισθεί και έχουν αντικατασταθεί από άλλα υλικά λόγω της τοξικότητας του, καθώς ο μόλυβδος και οι ενώσεις του μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά, ο μόλυβδος και οι ενώσεις του παραμένουν το κύριο συστατικό των μπαταριών. Η βιομηχανία συσσωρευτών μολύβδου δημιουργεί το 70% της παγκόσμιας ζήτησης μολύβδου. Με την ανάπτυξη πολλών «υπό ανάπτυξη» χωρών το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί καθώς αυξάνεται ο αριθμός αυτοκινήτων σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Η αυξημένη χρήση των συσσωρευτών μολύβδου έχει σαν συνέπεια την δημιουργία αποβλήτων που χρίζουν ειδικής διαχείρισης.

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο