Συνεργαζόμενοι Αδειοδοτημένοι Ανακυκλωτές

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.
Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ 210 5570627 45-1
ΚΡΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η.Μ.Α.
ΒΙΕΜΕΛ 28410 31049 16091-1