ΝΕΑ

Με άνοδο 47,4% στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου έκλεισε ο Δεκέμβριος του 2018 για τη Re-Battery, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Οι περιοχές που έκαναν σπριντ και τις δύο χρονιές, συνεισφέροντας τα μεγαλύτερα ποσοστά υλικού προς ανακύκλωση, είναι

περισσότερα

Tο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων δράσεων, για την ενημέρωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαρκή διάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης, υλοποιεί μία νέα πρωτότυπη αλλά και κερδοφόρα για τους συμμετέχοντες σε αυτήν δράση:Είναι ο «Διαγωνισμός του ΣΕΔ Re-Battery» – «Ανακυκλώνω και Κερδίζω 2019», με έπαθλο 1000 ευρώ! Στόχος της

περισσότερα

Ιδιαίτερα δραστήριες το 2018 ήταν στην συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών η ΔΕΗ, τα ΚΤΕΛ, οι αστικές συγκοινωνίες και η Αττική Οδός. Σε σύγκριση με το 2017, εμφανίζονται να «τρέχουν» με μεγαλύτερες ταχύτητες στο κεφάλαιο ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου, σε σύγκριση με άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

περισσότερα

Αν η συλλογή επικίνδυνων – για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον – αποβλήτων ήταν πρωτάθλημα, η Κρήτη θα έβγαινε πρώτη στη συλλογή συσσωρευτών μολύβδου σε όλη τη νησιωτική χώρα. Όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery, κατά τα έτη 2014-2018, παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις στις ποσότητες, η Κρήτη ήταν διαρκώς μπροστά.

περισσότερα

Στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι Δήμοι Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας, η Re-Battery  έφερε το .θαύμα της ενέργειας. Τη φετινή εορταστική χριστουγεννιάτικη περίοδο η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «Re-Battery ΑΕ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις των δύο δήμων με την παρουσίαση της θεματικής θεατρικής παράστασης «Το θαύμα της Ενέργειας» που έχει ως στόχο, μέσα από το θεατρικό διάλογο

περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4496/2017 όπως τροποποιεί το Ν. 2939/2001 Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση (πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).

περισσότερα

Με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος» και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων.

περισσότερα