ΗΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΑ

Όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2023, θα είναι διαθέσιμες έως και τις 07 Απριλίου του έτους 2024.

espa
top