Φιλοσοφία

Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας της Re-Battery A.E.:

 • Θεσμοποιούν τη συλλογική λειτουργία
 • Προστατεύουν τον Φορέα και τα προσαρτώμενα σ’ αυτόν πρόσωπα από ενέργειες απέχουσες από την κείμενη νομοθεσία και δεοντολογία!
 • Αναδεικνύουν και προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της μειοψηφίας
 • Αναδεικνύουν τη διαφάνεια ως πρώτιστη αξία στη λειτουργία των συλλογικών θεσμών
 • Περιστρέφονται γύρω από το κέντρο προσοχής και δραστηριοποίησης του Φορέα που δεν είναι άλλο από την υψηλή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Η Re-Battery A.E. στηρίζεται:

 • στην περιβαλλοντική ευαισθησία των λειτουργών της
 • στην υιοθέτηση επιλογών με κριτήριο την ηθική προτεραιότητα
 • στην αποτελεσματική οργάνωση με ευελιξία, διαφάνεια και αποδοτικότητα
 • στην εδραίωση ενός κλίματος αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συντελεστών της ανακύκλωσης
 • στην αναζήτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών
 • στην δημιουργική άμιλλα μεταξύ των Συστημάτων
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο