Όροι διαγωνισμού 30/12/2018

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις/ Δήμος Κορυδαλλού/ Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Στα πλαίσια Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας, που συνήψαν το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου οξέως Οχημάτων και Βιομηχανίας – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός – Re-Battery AE. και ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ). Δίνει το έναυσμα υλοποίηση των κοινών δράσεων – με την ευκαιρία της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, εντός του Δεκεμβρίου 2018, σε  Δήμους – Μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ και πιο συγκεκριμένα σε Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Δήμων Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας (30/12/2018).

 

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ReBattery Α.Ε.», συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι δήμοι με την παρουσίαση θεματικής θεατρικής παράστασης «Το θαύμα της Ενέργειας» που έχει ως στόχο, μέσα από το θεατρικό διάλογο και τη μουσική, την γνωριμία και ακόλουθα την ευαισθητοποίηση των παιδιών για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. Η θεατρική παράσταση διοργανώνεται με δαπάνες και ευθύνη της Re Battery και η παρακολούθηση της είναι δωρεάν για το σύνολο των παιδιών, γονέων/κηδεμόνων. Πέραν της θεατρικής παράστασης, την οποία προσκαλούνται να παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά, την 30η Δεκεμβρίου 2018 στον Δήμο Κορυδαλλού στο Cine Παράδεισος και ώρα 12:00-14:00 και στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας στο Δημοτικό θέατρο Γιάννης Ρίτσος και ώρα 17:00-20:00, η Re-Battery διοργανώνει διαγωνισμό με την απονομή 3 δώρων με την μορφή Δωροεπιταγών. Ειδικότερα 1η Δωροεπιταγή αξίας 300€ προς την τουριστική εταιρεία GINIS VACANCES S.A.  (www.ginis.gr) , 1 Δωροεπιταγές αξίας 50€  και 1 Δωροεπιταγές αξίας 30€ προς την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers (www.plaisio.gr).

Η απονομή των δώρων θα γίνει με κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 14η  Ιανουαρίου 2019 και για τη συμμετοχή σε αυτή αρκεί η συμπλήρωση του ειδικού δελτίου συμμετοχής που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Re-Battery (www.re-battery.gr) από την 30η  Δεκεμβρίου 2018 έως την 13η Ιανουαρίου 2019. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση των παιδιών για τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, μέσω της ιστοσελίδας της Re-Battery. Ζητούμε από τους γονείς να πραγματοποιήσετε με τα παιδιά σας ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο της ανακύκλωσης, συμπληρώνοντας μαζί τους/ για λογαριασμό τους το δελτίο συμμετοχής.

 

Όροι συμμετοχής

 

-Η Re-Battery Α.Ε (εφεξής Διοργανώτρια) αποτελεί πανελλαδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. Έλαβε έγκριση και η λειτουργία της τελεί υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων των δήμων  Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας (30/12/2018), και της συμμετοχής της στις εκδηλώσεις με την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Το θαύμα της Ενέργειας», προτίθεται να διεξάγει διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της www.re-battery.gr με τους εξής όρους συμμετοχής που στο σύνολο τους θεωρούνται ουσιώδεις και δεσμεύουν το σύνολο των μερών:

– Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Απευθύνεται σε παιδιά με στόχο τη γνωριμία και ευαισθητοποίηση τους με την ανακύκλωση. Η συμμετοχή των παιδιών θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και τη βοήθεια των γονέων/ κηδεμόνων τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται για λογαριασμό των παιδιών από τους γονείς /κηδεμόνες, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας με τα στοιχεία τους (γονέα/κηδεμόνα) στο ειδικό πεδίο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση των πραγματικών στοιχείων του γονέα/κηδεμόνα. Στην ειδική φόρμα συμμετοχής θα συμπληρωθούν το ονοματεπώνυμο του γονέα, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) και ο μοναδικός κωδικός που αναγράφεται στο επικοινωνιακό υλικό που παρέλαβαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Στην περίπτωση γονέων με περισσότερα από ένα τέκνα θα υποβληθούν αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής, μία για κάθε τέκνο.

-Η εγκυρότητα της συμμετοχής γίνεται με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας συμμετοχής που συνοδεύει το διαγωνισμό και την ορθή υποβολή της εγγραφής. Σε περίπτωση ελλιπούς ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

-Από το Διαγωνισμό αποκλείονται: (α) οι υπάλληλοι της διοργανώτριας και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών (β) οι μέτοχοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της διοργανώτριας και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

-Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/ οποιουσδήποτε όρο (-ους) του διαγωνισμού αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ ματαίωση αυτή στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την λήξη του διαγωνισμού.

– Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις  (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες. Η κλήρωση για την ανάδειξη των τριών νικητών του Διαγωνισμού και των ισάριθμων επιλαχόντων θα διενεργηθεί την 14η Ιανουαρίου 2019 και θα γίνει με τη χρήση του προγράμματος Number Generator και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (βάση δεδομένων). Τα στοιχεία των νικητών/επιλαχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας (www.re-battery.gr ) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και θα παραμείνουν αναρτημένα έως 31/01/2019. Τα δώρα θα αποσταλούν στη διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής με ευθύνη και δαπάνες της διοργανώτριας, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κλήρωση και εφόσον οι νικητές θα ανταποκριθούν στην ενημέρωση της Διοργανώτριας. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης ή λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την παράδοση του δώρου, το οποίο θα αποσταλεί στον πρώτο επιλαχόντα.

-Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες και τους ασκούντες την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος.

 

Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (γ) αριθμό τηλεφώνου, (δ) διεύθυνση κατοικίας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού και θα καταστραφούν αμέσως μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αποστολή των δώρων στους νικητές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@re-battery.gr της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων θα είναι μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

 

-Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τις κ. Λίγγου Ορσαλία και Παπαδοπούλου Ζωή αρμόδιοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας στο τηλέφωνο 210-5575075 και ώρες  από 8:30π.μ. έως 15:30μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο