Την Τρίτη 28.06.2022 στο συνεδριακό χώρο του ELEFSINA HOTEL 10πμ-2μμ η Re-Battery θα πραγματοποιήσει ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με ουσιαστικά και πρακτικά ζητήματα για την ασφαλή προετοιμασία και συλλογή ηλεκτρικών συσσωρευτών Li-ion προς ανακύκλωση»

Τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι τα ακόλουθα:

  • Παρουσίαση και εκπαίδευση σχετικά με την ορθή  συμπλήρωση του Πίνακα ο οποίος πρέπει να συνοδεύει την αίτηση συλλογής με στόχο την σαφή κατηγοριοποίηση της κατάστασης της μπαταρίας και την εξαρχής ορθή επιλογή της αντίστοιχης συσκευασίας. Επιθυμούμε να ακούσουμε την άποψη σας και να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες/ έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων που έχουν οι εκπαιδευμένοι τεχνίτες που καλούνται να συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο πίνακα κατά την υποβολή αίτησης συλλογής αποβλήτου ΕV συσσωρευτών
  • Ενημέρωση σχετικά με τα πρωτόκολλα/ διαδικασίες που έχουν οριστεί από τις εταιρίες/ αντιπροσωπείες σχετικά με την συσκευασία στην οποία θα παραδίδεται ο χρησιμοποιημένος συσσωρευτής στην περίπτωση που δεν είναι damaged ή critical
  • Ανάγκη χορήγησης βεβαίωσης, προς την Re-Battery από τους Υπόχρεους, σχετικά με τα ονόματα των τεχνιτών που έχουν εκπαιδευτεί, με ευθύνη της εταιρίας, για την διαχείριση των συσσωρευτών υψηλής τάσης, μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης του ΠΔ, που προβλέπεται στην ΚΥΑ 194135/2021, και το οποίο θα ορίζει την διαδικασία και τους φορείς για την πιστοποίηση των τεχνιτών κατηγορίας 2
  • Καταγραφή δυσκολιών ή ειδικών απαιτήσεων σε εξοπλισμό φόρτωσης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο συνεργαζόμενος Συλλέκτης κατά την παραλαβή των -μεγάλων- μπαταριών. Ανάγκες πρόσβασης στα συνεργεία (χαμηλά ύψη, ράμπες, κ.α.)

Ευχαριστούμε τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης που μας εμπιστεύεται και ελπίζουμε ότι με την συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου και συγκεκριμένα των εκπαιδευμένων τεχνιτών θα καταφέρουμε  να καταγράψουμε τα προβλήματα και να βρούμε από κοινού λύσεις για την διαχείριση του αποβλήτου των EV συσσωρευτών.

espa
top