Άνοιγμα της ReBattery στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ενημερώνει – Βραβεύει για την Ανακύκλωση Συσσωρευτών

Εικαστικός διαγωνισμός ιδεών για την ανακύκλωση συσσωρευτών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θεσμοθέτηση χρηματικού βραβείου 3.000 €.

+αιγίδα Υ.Π.ΕΝ.   +αιγίδα Υ.Π.Ε.Θ.   +αφίσα   +διαγωνισμός   +παρουσίαση(onLine)

Share
espa
top