Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων στις 9-8-2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454) (Ε.Μ.Π.Α).

+ περισσότερα

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο