Έξι από τις 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών

Σε επτά Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχουν μονάδες ανακύκλωσης στην επικράτειά τους, οι ποσότητες μπαταριών που συγκεντρώθηκαν το 2018 οδηγήθηκαν αναγκαστικά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς αποθήκευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Συλλέκτης παραδίδει την ποσότητα απευθείας σε σημείο Ανακύκλωσης άλλης περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery για  το 2018, το 100% των μπαταριών οδηγήθηκε σε υποδομές αποθήκευσης σε επτά Περιφέρειες της χώρας: στη Θεσσαλία (74.070 κιλά), στη Δυτική Μακεδονία (27.011 κιλά), στην Περιφέρεια Ηπείρου (27.905 κιλά), στα Ιόνια νησιά  (35.525 κιλά), στη Δυτική Ελλάδα (13.824 κιλά) και στην Κρήτη (8.469 κιλά).

 

Αντίθετα στην Αττική 536.752 κιλά οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση και 660.511 κιλά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς αποθήκευσης. Αντιστοίχως, στη Στερεά Ελλάδα 65.505 κιλά κατευθύνθηκαν απευθείας στην ανακύκλωση και 23.410 κιλά σε υποδομές δευτερογενούς αποθήκευσης (Δ.Α.). Στην Πελοπόννησο 47.340 κιλά οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση και 26.224 κιλά προς Δ.Α., στην Κεντρική Μακεδονία μόλις 44.751 κιλά προς ανακύκλωση και 118.585 κιλά προς Δ.Α.,  στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  30.967 κιλά προς ανακύκλωση και 9.659 κιλά προς Δ.Α., στο Βόρειο Αιγαίο 1.261 κιλά προς ανακύκλωση και 49.401 κιλά προς Δ.Α. ενώ στο Νότιο Αιγαίο όλες οι ποσότητες που συλλέχθηκαν, δηλαδή 11.172 κιλά, οδηγήθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες νησιώτικες περιοχές διότι οι ποσότητες που παρελήφθησαν από τα σημεία συλλογής οδηγήθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης, η οποία βρίσκεται σε περιοχή στην έδρα του συλλέκτη.

 

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι, σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των συσσωρευτών παίζει η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα καθώς και η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.  Ακόμη παραμένουν οι δυσκολίες και τα εμπόδια στη θαλάσσια μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων, η οποία γίνεται σήμερα με «RO-RO» και μόνο για τα μεγάλα νησιά. Αν η συλλογή και μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων με «RO-RO» ή με κοινά επιβατηγά, από τα νησιά της άγονης γραμμής συνδυαστεί και με τη συλλογή των αποβλήτων από μεγάλα νησιά ή με τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων (π.χ. χρώματα), αυτός ο συνδυασμός θα επέτρεπε πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας στον Εθνικό Σχεδιασμό. Η Re–Battery θα μπορούσε να έχει συντονιστικό και επιχειρησιακό – οργανωτικό ρόλο, παρέχοντας την αναγκαία τεχνική συνδρομή στους ΟΤΑ.

Share
espa
top