Παρέμβαση Μανώλη Μπαλτά εκ μέρους του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕ, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το ν/σ ΥΠΕΝ

«Συμφωνούμε με τη θεσμοθέτηση ποσοτικών στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων αλλά χρειάζεται γενναίος ανακεφαλαιωτικός έλεγχος προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι πραγματικοί. Στηρίζονται στην πραγματική οικονομία και όχι σε «μαθηματικά» μοντέλα. Ακραίο παράδειγμα είναι οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας, όπου η χώρα έχει αυτοπαγιδευτεί σ’ έναν ανύπαρκτο εθνικό στόχο, τον οποίο δεν μπορεί να εκπληρώσει αφού δεν υπάρχει».

Αυτά τόνισε ο Μανώλης Μπαλτάς διευθύνων σύμβουλος της Redeplan ΑΕ, μιλώντας εκ μέρους του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕ, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το ν/σ ΥΠΕΝ αναλύοντας τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και τους νέους κανόνες λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Παράλληλα αναφέρθηκε στις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις του νομοσχέδιου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα τονίζοντας ότι:

-«Δεν ανταποκρίνεται στη θεσμική τάξη και στο «ευ νομοθετείν» που η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, η αποσπασματική νομοθέτηση επιλογών για την οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, χωρίς διάλογο με τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους. Όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη διεργασίες ριζικής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τα Πάρκα, όπως εξελίσσονται στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό». Παράλληλα ο κ Μπαλτάς επισήμανε ότι:

-«Η  πολεοδομική οργάνωση των Άτυπων Συγκεντρώσεων επιβάλλεται να εξυπηρετήσει και τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, για τις οποίες απαιτείται  μικρή αρτιότητα, άρα επαρκής οδοποιία και κοινόχρηστοι χώροι. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι μικρές και μεσαίες περιουσίες και να ωφεληθούν και αυτές από την εξυγίανση και την πολεοδόμηση. Άλλως η προσπάθεια θα μείνει στο κενό ….»

Ικανοποίηση

Αναλυτικά ο Μανώλης Μπαλτάς κατά την παρέμβαση του στη Βουλή ανέφερε τα ακόλουθα: «Αξιότιμε κε Πρόεδρε, εκ μέρους του ΕΒΕΑ, της ΚΕΕΕ και του κου Κων/νου Μίχαλου προσωπικά, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να διατυπώσουμε τις σκέψεις και προτάσεις μας στο πλαίσιο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Εκφράζουμε εξ αρχής απέριττα και θαρραλέα την ικανοποίησή μας για το κύριο μέρος του κορμού του νομοσχεδίου που αφορά στην Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων. Και τούτο διότι σειρά προτάσεων που υποβάλουμε για πολλά χρόνια, επιτέλους γίνονται αποδεκτές.

Διασύνδεση ΕΜΠΑ -ΓΕΜΗ

Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από την κορυφαία πρότασή μας για τη διασύνδεση του ΕΜΠΑ με το ΓΕΜΗ που υποβλήθηκε για πρώτη φορά για νομοθέτηση το 2013. Επιτέλους υιοθετείται και νομοθετείται. Απομένει βέβαια να επισπευθεί και να τεθεί σε εφαρμογή η κατάλληλη δευτερεύουσα νομοθεσία εφαρμογής που προβλέπεται. Μετά από αυτό,   αναμένουμε σημαντική βελτίωση και αποτροπή περιστατικών εισφοροδιαφυγής στα ΣΣΕΔ.

Θα επικροτήσουμε πρώτοι όλων την πρόταση θεσμοθέτησης της φιλοσοφίας “πληρώνω όσο πετάω” που πλέον  αποκτά θεσμική υπόσταση. Και θα αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα που βεβαιωμένα θα προκύψουν από την θεσμοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων για τις επιμέρους περιοχές συλλογής αποβλήτων όπως είναι τα πράσινα σημεία, οι γωνιές Ανακύκλωσης, κλπ.

Θα επιβραβεύσουμε την πρόταση για τη δημιουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης και για τα νέα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού στα 7 νέα ρεύματα αποβλήτων που θεσμοθετήθηκαν (φαρμακευτικά προϊόντα, στρώματα, γεωργικά πλαστικά, κλπ).

Θα συμφωνήσουμε με την ταξινόμηση και την κωδικοποίηση των ρυθμίσεων που θεσμοθετούνται για την ίδρυση και λειτουργία των ΣΣΕΔ και την πρόθεση του νομοθέτη  να αποδώσει  ενισχυμένες αρμοδιότητες στον  ΕΟΑΝ.

Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης

Προκειμένου δε να συμβάλουμε στη βελτίωση του νομοσχεδίου και από αυτή τη θέση, θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την υπερφόρτωση του ΕΟΑΝ με ευθύνες και αρμοδιότητες όπως έγινε και το 2017, χωρίς να φαίνεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει σ’ αυτές.

Θέλουμε να επικροτήσουμε την υποχρέωση των ΣΕΔ για την υποβολή Εκθέσεων Προϋπολογισμού και Απολογισμού, αλλά κάποιος πρέπει να τις ελέγχει και να αναρτά τα αποτελέσματά τους στο δημόσιο χώρο. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και καθιστά το θέμα άνευ ουσίας. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί και όχι τυπολατρικοί και μη ουσιώδεις. Να διενεργούνται με βάση τις δεσμεύσεις που δημιουργούνται για τις υποχρεώσεις των ΣΕΔ κατά το νόμο και τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Και να ελέγχονται με δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης, που και πάλι δεν θεσμοθετούνται.

Συμφωνούμε με τη θεσμοθέτηση ποσοτικών στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων αλλά χρειάζεται γενναίος ανακεφαλαιωτικός έλεγχος προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι πραγματικοί. Στηρίζονται στην πραγματική οικονομία και όχι σε «μαθηματικά» μοντέλα. Ακραίο παράδειγμα είναι οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας όπου η χώρα έχει αυτοπαγιδευτεί σ’ έναν ανύπαρκτο εθνικό στόχο, τον οποίο δεν μπορεί να εκπληρώσει αφού δεν υπάρχει.

Περιττές δαπάνες

Είναι καλό να επιβλέπουμε αυστηρά τα ΣΕΔ. Αλλά και να μη τα “τιμωρούμε”, αυτά και τους υπόχρεούς τους, με περιττές δαπάνες, όπως ενδεικτικά δαπάνες για ορκωτούς λογιστές,  στην περίπτωση μικρών ατομικών επιχειρήσεων, τα στοιχεία των οποίων (ως προς την ακρίβεια τους) κάλλιστα μπορεί να εγγυηθεί ο λογιστής τους. Ιδίως τα ΣΕΔ που διαχειρίζονται πολλούς “μικρούς” υπόχρεους, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους για περιβαλλοντική προστασία, με ελάχιστες εισφορές και δυσβάστακτο διοικητικό κόστος.

Μια πρόταση που συχνά υποβάλλει η ΚΕΕ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή, είναι να εξεταστεί η περίπτωση θεσμοθέτησης της φοροαπαλλαγής του εισοδήματος που προκύπτει στις επιχειρήσεις / πρωτογενή σημεία από την πώληση /διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων με εμπορική αξία, που προκύπτουν από τη βασική τους  δραστηριότητα. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων  αποβλήτων.

ΕΟΑΝ

Πρώτο βήμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι να οριστεί επειγόντως η διοίκηση του ΕΟΑΝ που παραμένει ακυβέρνητος πολύ καιρό, με τα προβλήματα να διογκώνονται και να μην αντιμετωπίζονται. Ελπίζουμε στην άμεση και πολυπληθή στελέχωση του Οργανισμού με το κατάλληλο και εξειδικευμένο δυναμικό. Προτρέπουμε και συνηγορούμε στην άμεση έκδοση των εφαρμοστικών ΚΥΑ για τα νέα ρεύματα αποβλήτων, προκειμένου οι υπόχρεοι να έχουν το χρόνο και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση των ΣΕΔ εμπρόθεσμα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο.

Πολεοδομικές χωροταξικές ρυθμίσεις

Για την ολοκλήρωση της σύντομης παρέμβασής μας θα θέλαμε να επικροτήσουμε τις διατάξεις βελτίωσης της νομοθεσίας σχετικά με την πολεοδομική αδειοδότηση των κτιρίων, την παράταση της υποχρέωσης σύνταξης ταυτότητας κτιρίου, τις σημειακές αλλαγές στον ΝΟΚ, την λειτουργία του ΣΥΠΟΘΑ, τις ρυθμίσεις που αφορούν στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, αν και θα προτιμούσαμε αυτές οι διατάξεις, οι τόσο σημαντικές, να εισέρχονται για ψήφιση με πιο θεσμικό και δημόσιο τρόπο και μετά από την κατάλληλη διαβούλευση.

Επιχειρηματικά Πάρκα

Τέλος, επιτρέψτε μας να μείνουμε λίγο στο άρθρο 125 για τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Είναι γνωστός νομίζω σε όλους, ο αγώνας και οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει το ΕΒΕΑ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, για 10 και πλέον χρόνια, για την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, ιδίως της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι γνωστό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονήσει η ΚΕΕ, σύμφωνα  με το οποίο, η χώρα χρειάζεται 88 νέα Επιχειρηματικά Πάρκα από τα οποία τα 55 αφορούν στην εξυγίανση Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων σε ισάριθμες περιοχές της επικράτειας.

Ένα σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ. € και με ορίζοντα υλοποίησης 20 χρόνια (2020-2040), γεγονός που δημιουργεί υποχρεώσεις δημόσιας ετήσιας δαπάνης ύψους 12 εκ €, ΜΟΝΟΝ.

Είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο όλες αυτές οι προσπάθειες και δεκάδες προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχουν υποβληθεί, αρμοδίως, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, για σειρά ετών, δεν εισακούστηκαν, δεν νομοθετήθηκαν (με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια).

Στο ίδιο πλαίσιο εκφράζουμε την εύλογη απορία μας για ποιο λόγο η ΚΕΕ έχει αποκλειστεί από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που προετοιμάζει το νέο  νόμο για τα Πάρκα (ν. 3982/2011), ενώ είναι ο πιο ενεργός και δραστήριος κοινωνικός εταίρος με το πιο πλούσιο έργο προσφοράς στο πεδίο αυτό, πάνω από μια δεκαετία.

Το θέτουμε και με αυτή την εύκαιρία και ελπίζουμε κάτι να γίνει. Ελπίζουμε στην αποκατάσταση της θεσμικής τάξης και στην εξάλειψη του «σφάλματος» που έχει καταγράφει πια και σ’ αυτό το πεδίο.

Και για να μείνουμε στο θέμα, δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε κάθε διάταξη για την  πολεοδομική οργάνωση και εξυγίανση των ΑΒΣ που πρώτη η ΚΕΕΕ εδώ και 5 χρόνια ανέδειξε ως πρώτη προτεραιότητα, ιδίως στην Αττική, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία θέσεων, μεγεθών και προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Επιτρέψτε μας ωστόσο, δυο σχόλια θεσμικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

α) Δεν ανταποκρίνεται στη θεσμική τάξη και στο «ευ νομοθετείν» που η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, η αποσπασματική νομοθέτηση επιλογών για την οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, χωρίς διάλογο με τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους. Όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη διεργασίες ριζικής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τα Πάρκα, όπως εξελίσσονται στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό (εν απουσία της Ένωσής μας).

β) Η προσπάθεια μείωσης των εισφορών σε γη για την πολεοδόμηση των περιοχών εξυγίανσης, δημιουργεί ευχάριστη εικόνα και ευχάριστα συναισθήματα. Σε κάθε περίπτωση είναι αποδεκτή και επικροτείται και από την Ένωσή μας. Όμως αυτό για να έχει πρακτική αξία πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί (στην πράξη). Κυρίως, δεν πρέπει να οδηγήσει στη μη εξυγίανση και μη πολεοδόμηση των εν λόγω περιοχών, βλάπτοντας εν τέλει τα συμφέροντα των εκεί εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Σε κάθε δε περίπτωση, η πολεοδομική οργάνωση των Άτυπων Συγκεντρώσεων επιβάλλεται να εξυπηρετήσει και τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες για τις οποίες απαιτείται  μικρή αρτιότητα, άρα επαρκής οδοποιία και κοινόχρηστοι χώροι. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι μικρές και μεσαίες περιουσίες και να ωφεληθούν και αυτές από την εξυγίανση και την πολεοδόμηση. Άλλως η προσπάθεια θα μείνει στο κενό ….

Κύριε Πρόεδρε,

Η ΚΕΕ και το ΕΒΕΑ είναι μαζί σας. Στηρίζει κάθε δημιουργική επιλογή και θα συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών που εξασφαλίζουν θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με περιβαλλοντική προστασία και σύγχρονη και βιώσιμη επιχειρηματική χωροθεσία».

Πηγή: www.ecopress.gr

espa
top