Περιβαλλοντική Πρόκληση Toyota 2050

Η Toyota, προσπαθώντας να  μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αυτοκίνησης, ανακοίνωσε πρόσφατα τα πλάνα της για την επόμενη τριακονταετία, μέσα από ένα φιλόδοξο project με την ονομασία “Περιβαλλοντική Πρόκληση Toyota 2050”.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για έξι ξεχωριστές “προκλήσεις” που καλύπτουν κάθε πτυχή της δραστηριότητας της εταιρίας, τη διερεύνηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Ιάπωνας κατασκευαστής ως συντονιστής ατόμων και κοινωνιών με σκοπό την καλύτερη γνώση και βελτίωση του φυσικού κόσμου γύρω μας.

Πρόκληση 1 - Νέο όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2

Η πρόκληση, για κατασκευή  Νέων  Οχημάτων  με Μηδενικό CO2, είναι να μειωθούν οι εκπομπές CO2 των οχημάτων της Toyota κατά 90 τοις εκατό ως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν το 2010. Για να επιτευχθεί  αυτό, όλα  τα μοντέλα συμβατικού καυσίμου θα  γίνουν πιο ενεργειακά αποδοτικά, και θα προάγουν  την ανάπτυξη οχημάτων νέας γενιάς με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών,   των plug in υβριδικών,  των  ηλεκτρικών και των  οχημάτων κυψελών καυσίμου.


Πρόκληση 2
- Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής

Με την πρόκλησή Μηδενικές Εκπομπές CO2 καθ όλη τη Διάρκεια Ζωής, η Toyota θέλει να κάνει ακόμη περισσότερα από το να εξαλείψει απλώς τις εκπομπές C02 που παράγεται κατά την κατασκευή των οχημάτων, αλλά και κατά τη χρήση τους. Θέλουν να εξαλείψουν τις εκπομπές άνθρακα από την κατασκευή των υλικών και εξαρτημάτων, από τις δραστηριότητες διακίνησής και από τις μεθόδους απόρριψης και ανακύκλωσης όταν τα οχήματά φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

Πρόκληση 3 - Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων

Τα αυτοκίνητα δεν δημιουργούν εκπομπές CO2 μόνο όταν οδηγούνται, αλλά και κατά την κατασκευή τους στα εργοστάσια. Για να βοηθήσουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, έχουν δημιουργήσει μια στρατηγική για να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές CO2 στα εργοστάσια παραγωγής τους, εστιάζοντας στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και μεταπηδώντας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Πρόκληση 4 -Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης Νερού

Οι ανάγκες του κόσμου σε νερό αυξάνονται ραγδαία, έτσι είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε την ύπαρξή του. Στόχος είναι να περιορίσουν την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούν κατά την κατασκευή των προϊόντων τους και ανακυκλώνοντας όσο περισσότερο μπορούν.

Πρόκληση 5 - Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασισμένων στην Ανακύκλωση

Οι αυξανόμενοι πληθυσμοί, η οικονομική ανάπτυξη και η επιθυμία για πιο άνετους τρόπους ζωής, ασκούν αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους και δημιουργούν περισσότερα απορρίμματα. Η Toyota θέλει να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας ιδανικής κοινωνίας ανακύκλωσης πόρων. Για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι της σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς: χρησιμοποιούν περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν εξαρτήματα μακράς διαρκείας, αναπτύσσουν  πιο αποδοτικές και ενδελεχείς τεχνολογίες ανακύκλωσης, και χρησιμοποιούν περισσότερα από τα υλικά που ανακτώνται όταν ένα όχημα απορρίπτεται ώστε να κατασκευάσουν νέα.

Πρόκληση 6 - Η Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε Αρμονία με τη Φύση

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την συνύπαρξή μας με τη φύση, πρέπει να διαφυλάξουμε τα δάση μας και τα υπόλοιπα πλούσια οικοσυστήματα. Για το λόγο αυτό η Toyota εκτελεί έργα – μικρά και μεγάλα – σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής, για την υποστήριξη του στόχου τους για τον “εμπλουτισμό των ζωών και των κοινοτήτων,” διοργανώνοντας αναδασώσεις και φυτεύσεις δένδρων, πράσινα αστικά περιβάλλοντα και άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τόσο στα εργοστάσιά τους όσο και εκτός.

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο