Πλαίσιο ορθής Περιβαλλοντικής λειτουργίας ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Αυτοκινήτων

Ε.Ο.ΑΝ. αρ. πρωτ. οικ. 651/18.06.2012 «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων πώλησης/ αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών»

+ περισσότερα

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο