Τα Συνεργεία Οχημάτων Υψηλής Τάσης ήρθαν… χωρίς την αντίστοιχη νομοθεσία και για τους τεχνίτες.

Ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνολογική εξέλιξη των επισκευαστών ανοίγεται με την νομοθέτηση ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων επισκευής και συντήρησης  Υψηλής Τάσης

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 3407 Αριθμ. απ. 194135 28/07/2021) σχετικά με τον “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.”

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη των συνεργείων όπου θα συντηρούνται  και θα επισκευάζονται οχήματα υψηλής τάσης. Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει μέσα από τα τεχνικά άρθρα της Εφημερίδας,  αλλά και από τα σεμινάριά εκπαίδευσης των τεχνιτών υψηλής τάσης που υλοποιεί το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ,  τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν ένα ιδιαίτερο τεχνολογικά αντικείμενο, με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των συνεργείων, την ασφάλεια των εργασιών, των τεχνιτών και γενικότερα κάθε εμπλεκόμενου στην ηλεκτροκίνηση.

Τα καινούργια  στοιχεία που εισάγει ο νομοθέτης αφορούν:

  • Μια νέα ειδικότητα συνεργείων επισκευής και συντήρησης  οχημάτων υψηλής τάσης, τα οποία θα λειτουργούν, είτε αυτόνομα είτε μέσα στα υπάρχοντα συνεργεία.
  • Καθορίζονται διακριτά ποια οχήματα θα αναφέρονται σαν  «Οχήματα υψηλής τάσης»  επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο από 3500 κιλά. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι για τα Ηλεκτρικά λεωφορεία και Βαρέα ηλεκτρικά Οχήματα αν θα ακολουθήσει άλλη απόφαση;
  • Δύο νέες ειδικότητές τεχνιτών, ο τεχνίτης οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 και κυρίως Κατηγορίας 2. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο ορισμός των προσόντων των παραπάνω τεχνιτών που μνημονεύεται ακόμη και στην παραλαβή του ηλεκτρικού οχήματος, αναμένεται να καθορισθεί με νέα νομοθεσία όπως έχει εξαγγελθεί (Δείτε στο τελευταίο Τεύχος της εφημερίδας «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου.
  • Δίνεται η δυνατότητα συμβάσης του συνεργείου με “εξωτερικό συνεργάτη” για να ξεπεραστούν τα προβλήματα τόσο της αποθήκευσης των μπαταριών υψηλής τάσης όσο και των ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν πρόβλημα και  θα πρέπει να παραμείνουν σε ιδιαίτερο χώρο στάθμευσης για 48 ώρες.
  • Για παράδειγμα, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ειδικού χώρου εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης εντός του συνεργείου, τότε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου μπορεί να συμβληθεί με ένα φορέα διαχείρισης μπαταριών αυτού του τύπου ή με τον εισαγωγέα των αυτοκινήτων για την φύλαξη των μπαταριών.
  • Αντίστοιχα στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη χώρου αναμονής και ελέγχου των ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του συνεργείου, τότε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου μπορεί να συμβληθεί με μία επιχείρηση οδικής βοήθειας και το όχημα να παραμείνει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αυτής για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, ώστε η κρίσιμη μπαταρία να σταθεροποιηθεί. Νομοθετούνται λοιπόν εναλλακτικές λύσεις κυρίως για τα υπάρχοντα συνεργεία όπου το πρόβλημα του ιδιαίτερου χώρου φύλαξης των μπαταριών και αναμονής του αυτοκινήτου σίγουρα αποτελεί πονοκέφαλο.
  • Δίνεται ένας νέος ρόλος τόσο στα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης μπαταριών όσο και στις εταιρείες οδικής βοήθειας οι οποίες για πρώτη φορά εμπλέκονται στο λειτουργικό καθεστώς του συνεργείου.
  • Δίνεται μεγάλη έμφαση στις διαδικασίες ασφάλειας των εργασιών αλλά και στα ατομικά μέσα προστασίας του τεχνίτη. Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι οι εργασίες σε αυτά τα οχήματα θα γίνονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες, ενώ για εκτεταμένες εργασίες φανοποιείας θα πρέπει υποχρεωτικά να απομονωθεί η μπαταρία υψηλής τάσης από τον εν λόγω τεχνίτη.
  • Γίνεται διασύνδεση με το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων και σωστά αφού έχει σχεδόν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 9Αναμένεται λογικά παράταση).

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία του νέου νόμου που έρχεται να ενισχύσει και να νομιμοποίηση την “επισκευή και συντήρηση” στην ηλεκτροκίνηση. Εκκρεμούν βεβαία ακόμη οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης των τεχνιτών ηλεκτρικών οχημάτων κατηγορίας 1 και 2, οι οποίες έχοντας καθυστερήσει πάνω από 6 μήνες αναμένονται στο προσεχές διάστημα.

Με την ευκαιρία θα πρέπει να επισημάνουμε, όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, ότι η ασφάλεια στην ηλεκτροκίνηση δεν ολοκληρώνεται με τις διαδικασίες λειτουργίας των συνεργείων Υψηλής Τάσης, αλλά με την οριοθέτηση βασικών κανόνων ασφάλειας, στον τεχνικό έλεγχο, στην οδική βοήθεια, στην διάσωση, στην ανακύκλωση (Διαλυτήρια) που θα πρέπει να ακολουθήσουν τους βασικούς κανόνες Ασφάλειας και να διαθέτουν Τεχνίτη κατηγορίας 2, ακόμη και στην γενικότερη ενημέρωση των καταναλωτών. Εν αναμονή λοιπόν και των υπολοίπων νομοθετημάτων που θα στηρίξουν το οικοδόμημα της ηλεκτροκίνησης.

Πηγή: www.tosynergeio.gr

espa
top