Δελτίο τύπου: Oλοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων του 1ου Πανελλήνιου Εικαστικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανακύκλωση των συσσωρευτών που υλοποιήθηκε από την Re-Battery AE

Re-Battery ή πως είδαν οι µαθητές την ανακύκλωση συσσωρευτών

Με την υποστήριξη του ∆ήµου Ελευσίνας ολοκληρώθηκε στις 30/1/17 η αξιολόγηση των έργων του Πανελλήνιου Εικαστικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών για την ανακύκλωση των συσσωρευτών που υλοποιήθηκε από το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Re – Battery A.E.

Ο Εικαστικός ∆ιαγωνισµός Ιδεών τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος και πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική περίοδο για όλα τα σχολεία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας. Η αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας, όπου εξετέθησαν τα 56 έργα που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο
του διαγωνισµού, γέµισε µε την παιδική οµορφιά, τα µηνύµατα και την ευαισθησία για το περιβάλλον που εξέπεµψαν οι µαθητές που συµµετείχαν στον διαγωνισµό. Στη συνέχεια τα
έργα αξιολογήθηκαν από τη Κριτική Επιτροπή εικαστικών δηµιουργών και περιβαλλοντολόγων που ορίστηκε από τη ∆/νση σπουδών της ∆υτικής Αττικής και την αποτελούσαν οι:

– Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττικής
– Κων/να Γεώργα, Εκπαιδευτικός Εικαστικός
– Σταυρούλα Καζιάλε, Εικαστικός

Στις 5 Μαρτίου στο παλαιό Ελαιουργείο θα ολοκληρωθεί η ωραία πρωτοβουλία της Re-Battery, µε τη βράβευση των σχολικών µονάδων των τριών πρώτων έργων του διαγωνισµού. Θα ακολουθήσει η πρεµιέρα της θεατρικής παράστασης «ο Ρι-Μπαταρούλης και η µάχη µε το Μολυβδένιο Στρατό» και θα δοθεί το οµώνυµο παραµύθι στα παιδιά της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας.

Η κα Σοφία Χούµα ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Re – Battery ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο κο Τσουκαλά και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Βασίλη Αγριµάκη για την αµέριστη στήριξή τους σε κάθε περιβαλλοντική και πολιτιστική πρωτοβουλία του Συστήµατος.

Από τη µεριά του ο ∆ήµαρχος δήλωσε τη διαθεσιµότητα και τη στήριξη του ίδιου και της πόλης σε κάθε ευγενική πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται για τη προστασία του περιβάλλοντος και ευχαρίστησε τη κα Χούµα που επέλεξε την πόλη της Ελευσίνας, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, για να ολοκληρώσει τις θαυµάσιες και γεµάτες ευαισθησία περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Συστήµατος.

Share
espa
top