Συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και μετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017.

Λόγω της καθολικής αποδοχής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr) και της µεγάλης ανταπόκρισης από τους υπόχρεους για εγγραφή και καταχώριση σε αυτό και σε συνέχεια πολλών αιτηµάτων από παραγωγικούς φορείς (ΓΣΕΒΕΕ, Επιµελητήρια, κλπ) µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ, Σωκράτη Φάµελλου, συνεχίζεται η εγγραφή και η καταχώριση και µετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017.

Προκειµένου να µην υπάρξουν συνέπειες από την µη έγκαιρη εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων, θα ακολουθήσει και σχετική τροποιητική ΚΥΑ. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και οι νέες δραστηριότητες που έχουν υποχρέωση εγγραφής.

Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθµό 210-8653150. Οι χρήστες του ΗΜΑ µπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συµπλήρωσης και υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων, θα υπάρξει η σχετική ενηµέρωση.

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4718&language=el-GR)

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο