Η παρουσία της Re-Battery στο Συνέδριο Waste 2019 – Στερεά και Υγρά Απόβλητα

Πρόταση πιλοτικής εφαρμογής  ολοκληρωμένου σχεδίου βιομηχανικής συμβίωσης,  σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου για τη χωροθέτηση και την ανασύσταση των επιχειρηματικών πάρκων, η οποία θα αναπτυχθεί σημειακά,  σε τοπικό επίπεδο, και θα προβλέπει καταγραφή της χρήσης υλικών και  προϊόντων των παραγωγικών μονάδων, παρουσίασε το Re-Battery, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου οξέος.

Στόχος της πρότασης είναι να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή καλά και αποδοτικά παραδείγματα κυκλικής οικονομίας. Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, να αποτελέσει προπομπό γενικής εφαρμογής για όλη τη χώρα των νέων κανόνων βιομηχανικής συμβίωσης,  σύμφωνα με τους οποίους  τα απόβλητα της κάθε μονάδας , ύστερα από επεξεργασία και ανάλογα με τις ανάγκες,  να μπορούν αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη για άλλες γειτονικές  βιομηχανίες , ώστε να επιτευχθεί μείωση των  βιομηχανικών αποβλήτων και του κόστους παραγωγής και αύξηση  της περιβαλλοντικής προστασίας.

Την πρόταση πιλοτικής εφαρμογής   βιομηχανικής συμβίωσης παρουσίασε ο  Κλεάνθης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Re-Battery, στο Συνέδριο του ΤΕΕ,  με τίτλο «WASTE 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα», που διοργάνωσε το economix, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο Κλεάνθης Παπανικολάου επεσήμανε ότι η Re-Battery φροντίζει για την εφαρμογή ορθής εναλλακτικής διαχείρισης σε όλα τα στάδια, και ανέλυσε τη λειτουργία και τις δράσεις της Re-Battery όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των Φορέων, των πολιτών, και ειδικότερα της νέας γενιάς. Ανέφερε επίσης την αξία και τις δυνατότητες από την ανακύκλωση μολύβδου και τόνισε ότι η βιομηχανική συμβίωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Παπανικολάου σημείωσε ακόμη ότι  από το 2012, στα πρώτα 8 χρόνια δυναμικής λειτουργίας του,  το Re-Battery, ως εταιρία εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών πανελλαδικής γεωγραφικής  κάλυψης: Κατέχει το 46,8%, των εγγεγραμμένων στο ΕΜΠΑ υπόχρεων της ελληνικής αγοράς καθώς είναι ενταγμένοι στο σύστημα 117 υπόχρεοι παραγωγοί / εισαγωγείς συσσωρευτών. Έχει συμβεβλημένους 59 συλλέκτες και  ισχυρό αριθμητικά και γεωγραφικά δίκτυο 7.451 σημείων συλλογής μπαταριών, ενώ  διαχειρίστηκε  συνολικά 66.712 τόνους αποβλήτου μπαταριών μολύβδου οξέος, με χαμηλό μέσο κόστος διαχείρισης  24.10 ευρώ ανά τόνο.  Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα ότι στις δράσεις ενημέρωσης που υλοποιεί  η Re-Battery συμμετείχαν 20.000 παιδιά, δηλώνοντας τη συγκίνηση του για την ανταπόκριση των νέων ανθρώπων στις δράσεις και τα μηνύματα της ανακύκλωσης.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο