ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2020 ΣΤΟ ΕΜΠΑ

Το Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων της  Διεύθυνσης  Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ με αρ 179.15/14.04.2021 (ΑΔΑ ΨΖ4Ι46Ψ8ΟΖ-ΧΦ8), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκθέσεων στο ΕΜΠΑ για το 2020 κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2021 και κατά αναλογία παρατείνεται  κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2021 και η  ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ των υπόχρεων που έχουν εγκεκριμένη έκθεση για το έτος 2019 και δεν έχουν κάνει έκθεση για το 2020.

espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο