Νέο ξεκίνημα, με κανόνες, για την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα

του Νίκου Χιωτάκη, Προέδρου ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής στρατηγικής , με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Είναι ο δημόσιος φορέας που λειτουργεί  ως κόμβος συντονισμού όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη συλλογική  προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής  Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ελλάδα έχει ως σήμερα το θλιβερό προνόμιο να θάβει το 80% των απορριμμάτων που παράγονται στη χώρα μας, γι αυτό κι απέχουμε πολύ από την επίτευξη των εθνικών κι ευρωπαϊκών στόχων που οι ίδιοι έχουμε θέσει, όσον αφορά τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Τα προηγούμενα χρόνια επιδείξαμε χαρακτηριστική αδράνεια,  όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων στη λειτουργία της αγοράς της ανακύκλωσης.

Η παρατεταμένη έλλειψη ενός σύγχρονου και ρεαλιστικού ρυθμιστικού πλαισίου, η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται εξαιτίας της απουσίας ουσιαστικού ελέγχου, η αδιαφάνεια αλλά και η «πειρατεία» των υλικών, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών στην παγκόσμια αγορά,  έχει δημιουργήσει μια αδιέξοδη κατάσταση, που απειλεί την ίδια τη  βιωσιμότητα της ανακύκλωσης .

Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα, με πρώτο βήμα, να δημιουργήσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση στην Ελλάδα.

Είναι επίσης ειλημμένη απόφαση να μπουν καθαροί κανόνες, όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα και τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας κι επίτευξης των στόχων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, που αποτελούν κι αυτά σημαντικό παράγοντα του συγκεκριμένου τομέα .

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑΝ μπαίνει μπροστά στην εθνική προσπάθεια να αναδείξουμε την ανακύκλωση, μέρος της καθημερινότητας όλων μας.

Δεν στεκόμαστε στα λάθη του χθες, αλλά στις ανάγκες του μέλλοντος.

Ξεκινάμε από μηδενική βάση, διασφαλίζοντας όμως ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, με διαφάνεια, ισονομία, καθαρούς όρους και σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί βασικό πυλώνα του όλου εγχειρήματος , ώστε να μην επαναληφθούν όλα όσα μας πλήγωσαν στο παρελθόν.

Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα , εισάγοντας τέσσερις σημαντικές καινοτομίες στη λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών.

Ενισχύουμε τον ανταγωνισμό κι αποτρέπουμε  την επικράτηση μονοπωλιακών καταστάσεων, αφού δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα συστήματα να δραστηριοποιηθούν στην αγορά και να συμβάλλουν μέσα από την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, στην επίτευξη των εθνικών στόχων όσον αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών.

Λαμβάνουμε υπόψη τις τεκμηριωμένες απόψεις της ΚΕΔΕ και της αυτοδιοίκησης, η οποία επιθυμεί να υπάρχει ανταγωνισμός κι όχι μονοπώλια και ζητά να γνωρίζει ποιοι είναι οι κανόνες της αγοράς ανακύκλωσης και με  ποιους μπορεί νόμιμα να συνεργάζεται. Καθώς και πως θα διευθετούνται οι υποχρεώσεις των συστημάτων έναντι των Δήμων, με ξεκάθαρους και χωρίς αστερίσκους όρους, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με υποχρεώσεις που θα είναι .ανάλογες και του ποσοστού των εσόδων κάθε συστήματος.

Θεσπίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία ετήσιου οικονομικού ελέγχου των συστημάτων από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία διεθνούς κύρους, προκειμένου αφενός να υπάρχει ξεκάθαρη κι αδιαμφισβήτητη αποτύπωση των επιδόσεων τους, αφετέρου να προστατεύεται το κύρος και η αξιοπρέπεια του επιστημονικού προσωπικού του ΕΟΑΝ.

Ενώ υποχρεώνονται τα συστήματα να επιβάλλουν προς τις εταιρείες παραγωγούς των απορριμμάτων (που αποτελούν και το βασικό χρηματοδότη της ίδιας της  λειτουργίας τους) ίδιου ύψους εισφορές , ώστε να αποφεύγονται αθέμιτες πρακτικές που νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Με απλές , λογικές και μελετημένες κινήσεις, κάνουμε μια νέα αρχή στην ανακύκλωση στηριζόμενοι στο τετράπτυχο διαφάνεια, δημόσιος έλεγχος και λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνεργασία.

Πηγή: www.tovima.gr

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο