Η Nissan εκδίδει Έκθεση Αειφορίας για το 2021

Η έκθεση, που παρουσιάστηκε σε online σεμινάριο,   περιγράφει τις προσπάθειες της Nissan για μια καθαρότερη, ασφαλέστερη και πιο περιεκτική κοινωνία

Η Nissan Motor Co. Ltd., εξέδωσε την Έκθεση Αειφορίας για το 2021. Η έκθεση, που εκδίδεται ετησίως, συνοψίζει την προσέγγιση και τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την αειφορία.

Η Έκθεση Αειφορίας 2021 παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: περιβάλλον, κυκλοφοριακή ασφάλεια, ποικιλομορφία και ένταξη, ποιότητα, αλυσίδα εφοδιασμού, εργαζόμενοι, κοινοτική εμπλοκή, καθώς  και εταιρική διακυβέρνηση και συμμόρφωση.

Η Nissan έχει εκδώσει έκθεση βιωσιμότητας από το 2004, με σκοπό  να αυξήσει τη διαφάνεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, η Nissan στοχεύει να χρησιμοποιήσει τις απόψεις τρίτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Ταυτόχρονα, με την έκδοση της φετινής έκθεσης, η Nissan φιλοξένησε ένα διαδικτυακό, ανοιχτό σεμινάριο, για να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη συζήτηση για το θέμα της βιωσιμότητας.

Η Nissan έχει τοποθετήσει εδώ και καιρό τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και το 2018 ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική βιωσιμότητας, την Nissan Sustainability 2022. Η στρατηγική σκιαγραφεί τη δέσμευση της αυτοκινητοβιομηχανίας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, με  κριτήρια διακυβέρνησης (ESG). Παράλληλα, μέσω του μεσοπρόθεσμου περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης, Nissan Green Program 2022, η Nissan αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, την εξάρτηση από τους πόρους, την ποιότητα του αέρα και τη λειψυδρία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, Makoto Uchida, δήλωσε: “Τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Nissan προσεγγίζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και είμαστε συνδεδεμένοι με την κοινωνία με διάφορους τρόπους. Αναμένεται να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η επίτευξη ουδετερότητα άνθρακα στις δραστηριότητές μας, η διατήρηση των φυσικών πόρων και εργαζόμαστε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που συνδέονται με την αλυσίδα του εφοδιασμού μας. Μέσω της καινοτομίας και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Nissan θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται παρέχοντας προϊόντα και τεχνολογίες που εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων, με στόχο να προσφέρουν λύσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας.”

Στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού της “να φέρει την καινοτομία για να εμπλουτίσει τη ζωή των ανθρώπων”, η Nissan θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καθαρότερης, ασφαλέστερης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Η Έκθεση Αειφορίας της Nissan για το 2021, είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/NissanSR21

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο