Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/08-11-2017)

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 170Α/08-11-2017

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο