ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΑ

Το Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων της  Διεύθυνσης  Eναλλακτικής Διαχείρισης, ενημέρωσε ότι λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-19, παρατείνεται  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκθέσεων στο ΕΜΠΑ των υπόχρεων παραγωγών για το 2020 καθώς και η ημερομηνία ισχύος των πιστοποιητικών εγγραφής στο ΕΜΠΑ με εγκεκριμένη έκθεση για το έτος 2019  έως και την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ όπου και θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί εκ νέου στο site του ΕΟΑΝ.

espa
top