Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Συνεργείων

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 52891 στο ΦΕΚ 2446 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12 οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Μερικά βασικά σημεία που πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα συνεργεία και έχουν σχετικά με το απόβλητο συσσωρευτών μολύβδου οξέως είναι τα ακόλουθα:

  • Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά και να τοποθετούνται σε ασφαλές σημείο σε κατάλληλους κάδους.
  • Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες και να συνοδεύεται από το Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνου Αποβλήτου.
  • Οι πωλήσεις/αντικαταστάσεις πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων.

Επισημαίνεται τέλος ότι οι επιχειρήσεις πώλησης / αντικατάστασης συσσωρευτών δεν υποχρεούνται να έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή με επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

Με την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έρχεται και η υποχρέωση του συνεργείου για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΗΜΑ και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης.

Οδηγίες σχετικά με το ΗΜΑ μπορείτε να βρείτε στο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΑ

Share
espa
top