«Re-Battery AE»: πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση συσσωρευτών και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης

Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ ΕΟΑΝ του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η αξιολόγηση και επέκταση του ΣΣΕΔ Συσσωρευτών Οχημάτων

Το Συλλογικό Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας, με το διακριτικό τίτλο «Re-Battery A.E.» ανακοινώνει ότι κατόπιν αξιολόγησης και ελέγχου των επίσημων στοιχείων απολογισμού της δραστηριότητας του και οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου έλαβε με

ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), τις νόμιμες και θεσμοθετημένες εγκρίσεις, οι οποίες:

  • Επισφραγίζουν την αποτελεσματική, διαφανή και εξόχως επιτυχημένη διαχείριση της λειτουργίας του, κατά την οκταετή περίοδο από την ίδρυση του.
  • Οδηγούν σε νέους υψηλούς στόχους της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγιούς επιχειρηματικότητας για την προσεχή εξαετία.
  • Εγκαθιδρύουν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, στη διαχείριση ως αποβλήτων, των συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων, με εγγυήσεις για τους καταναλωτές και την αγορά αυτοκινήτου, στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Συγκεκριμένα, ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ εγκρίθηκαν:

-Tο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 – 2025  της Re-Battery AE, κατά την 169η συνεδρίαση του στις 12/06/2020.

– H επέκταση της έγκρισης της Re-Battery AE, και για τη διαχείριση των συσσωρευτών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, κατά την 169η , 2η συνεδρίαση του, στις 16.07.2020.

Ιδιαίτερης σημασίας στοιχεία, που αναδείχθηκαν από τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης από το ΔΣ του ΕΟΑΝ του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Re-Battery AE είναι ότι:

-Το κόστος διαχείρισης των πραγματικών ποσοτήτων του αποβλήτου  ανταποκρίνεται σε αυστηρούς και συγκεκριμένους, οικονομικούς, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης, που με δική του πρωτοβουλία πρώτη και μόνη έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η «Re-Battery AE» και προτείνει να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΟΑΝ για την συγκριτική αξιολόγηση των ΣΣΕΔ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες και τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται από τη «Re-Battery AE» η μέγιστη αξιοποίηση του δημόσιου πόρου της εισφοράς ανακύκλωσης με το χαμηλότερο κόστος ανακύκλωσης σε ετήσια βάση, από την αρχή της λειτουργίας  του ΣΣΕΔ,  με το κόστος ανακύκλωσης για τους συσσωρευτές μολύβδου οξέος να διαμορφώνεται για το 2019 μόλις σε 26,94 ευρώ ανά τόνο, που αποτελεί ελληνικό ρεκόρ και ευρωπαϊκό συγκριτικό πλεονέκτημα.

-Η πορεία της «Re-Battery AE» υπήρξε σταθερά ανοδική, τόσο ως προς τα συμβεβλημένα μέλη, όσο και προς τις διαχειρισθείσες ποσότητες αποβλήτου.

-Η εμβέλεια του Συστήματος από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του αναπτύχθηκε δυναμικά σε κάθε περιοχή της επικράτειας και είναι Πανελλαδική.

-Με την καταγραφή των Εντύπων Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) έχει δημιουργηθεί ένα Μητρώο σημείων συλλογής που περιλαμβάνει 7.800 επιχειρήσεις και μπορεί να αποτελέσει την βάση για την δημιουργία του Εθνικού Μητρώου σημείων συλλογής.

-Τα συμβεβλημένα μέλη από 18 το 2011 αυξήθηκαν σε 253 το 2019, (αύξηση 1.405%) που έχει ως αποτέλεσμα η «Re-Battery AE» να είναι πρώτη και κυρίαρχη παρουσία στην ανακύκλωση συσσωρευτών, καθώς εκπροσωπεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% την αγορά των συσσωρευτών μολύβδου (Υπόχρεοι/ Εισαγωγείς, Προμηθευτές)

-Κατά την περίοδο της συνολικής λειτουργίας της αλλά και σε ετήσια βάση η «Re-Battery ΑΕ» κατέγραψε ποσότητες αποβλήτων, που συνολικά υπερβαίνουν  τους στόχους του Συστήματος σε ποσοστό 160%.

Η Re-BatteryΑΕ κατά την οκταετή λειτουργία της επένδυσε πολύ από τον χρόνο της και τους πόρους της, σε μία αδιάκοπη και δυναμική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδίως των νέων και των μαθητών (από δημοτικό μέχρι λύκειο) αλλά και των εμπλεκομένων επαγγελματιών,  σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Χαρακτηριστικά διοργάνωσε ημερίδες, σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια και εκπαιδευτικά ταξίδια. Στον τομέα Κατάρτιση – Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα συνολικά διοργάνωσε 216 δράσεις, μέσω των οποίων ενημέρωσε περισσότερα από 200.000 άτομα.

Αναφορικά με την έγκριση, που έλαβε η Re-Battery AE για τη διαχείρισης των συσσωρευτών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή αποτελεί επιστέγασμα μακρόχρονης προετοιμασίας, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, σε στενή συνεργασία με τις 18 αυτοκινητοβιομηχανίες μέλη της, μακράς προσπάθειας συνεννόησης με τις υπηρεσίες του ΕΟΑΝ και κυρίως πλήρους τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης.

Αφιέρωσε σημαντικό χρόνο μελέτης και  παρακολούθησης των εξελίξεων της ηλεκτροκίνησης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,  με συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια, με έρευνα ευρωπαϊκών και εθνικών πηγών, με αναζήτηση επιστημονικών και νομικών θεμάτων και ρυθμίσεων,  προς το σκοπό της επέκτασης του Συστήματος, με βιώσιμους και αποτελεσματικούς τεχνικούς και οικονομικούς όρους στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, που τώρα κάνει τα πρώτα βήματα ανάπτυξης της στη χώρας μας.

Οι κατευθύνσεις που ακολουθεί και διασφαλίζει η  Re-Battery AE για το παρόν και το μέλλον, όσον αφορά τη διαχείριση των συσσωρευτών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων και την παρουσία της στη νέα αγορά της ηλεκτροκίνησης,  παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση και ανάπτυξη της ανακύκλωσης, είναι η θωράκιση της υγιούς επιχειρηματικότητας, χωρίς νέους κύκλους στρεβλώσεων, όπως αυτοί που είναι γνωστοί σε όλους και  επιδρούν διαχρονικά και συνολικά στην αγορά της ανακύκλωσης.

Προτεραιότητα, της Re-Battery AE, στην οποία καλείται να ανταποκριθεί και η Πολιτεία  αναλαμβάνοντας νέες θεσμικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, είναι ο καθορισμός χρηματικής εισφοράς στο πραγματικό ύψος μίας χρηστής και διαφανούς διαχείρισης  των αποβλήτων των συσσωρευτών, ώστε να μην επιβαρύνονται άδικα και δυσανάλογα οι καταναλωτές και οι υπόχρεοι επιχειρηματίες των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, προκειμένου να διοχετεύονται οι πόροι τους για διαχειριστικές ανάγκες άλλου τύπου  συσσωρευτών.

Οδηγό στις εξελίξεις μπορεί και πρέπει να  αποτελέσει η βούληση της Πολιτείας να εξυγιάνει την αγορά της ανακύκλωσης και η  Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία για την ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Καθοριστική για την μέχρι τώρα επιτυχή πορεία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αναλαμβάνει η Re-Battery ΑΕ στη νέα εποχή της ανακύκλωσης και της ηλεκτροκίνησης αποτελεί η υποστήριξη της ReDePlan Consultants, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης της Re-Battery και ο διευθύνων σύμβουλος της ReDePlan Consultants κος Μανώλης Μπαλτάς, ο οποίος  παρουσίασε και υποστήριξε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 – 2025 και τις σχετικές αιτήσεις επέκτασης της Re-Battery AE, οι οποίες έλαβαν τις ομόφωνες εγκρίσεις του ΔΣ ΕΟΑΝ.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο