Η Re-Battery με χαρά ανακοινώνει μία νέα Ευρωπαϊκή συνεργασία με την EUCOBAT & Reneos

Με την επέκταση της Re-Battery στην ηλεκτροκίνηση, αναζητήθηκαν νέοι τρόποι για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των μπαταριών ιόντων λιθίου υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ένα καινούργιο απόβλητο που απαιτεί νέες τακτικές και μεθόδους. Η αναζήτηση αυτή οδήγησε στην συνεργασία με την EUCOBAT & Reneos.

Η Re-Βattery εξασφάλισε με αυτή την συνεργασία την  συμμετοχή της σε μια ευρωπαϊκή ένωση εθνικών συστημάτων συλλογής μπαταριών στην Ευρώπη,  την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας αλλά και την ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της. Η πολύχρονη εμπειρία των ευρωπαίων συνεργατών της, έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα προσφοράς των πλέον αποτελεσματικών και ασφαλών λύσεων, γεγονός που την καθιστά ηγέτιδα στην συλλογή μπαταριών στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Re-Βattery είναι πλέον σε θέση να προσφέρει  ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη όταν πρόκειται για μεταχειρισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις πτυχές της ασφαλούς και συμμορφούμενης επεξεργασίας μπαταριών ιόντων λιθίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους: Νομική συμμόρφωση, Συλλογή, Μεταφορά, Αποθήκευση, Αποσυναρμολόγηση, επαναπροσδιορισμός άλλης χρήσης και Ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η συνεργασία της Reneos με όλα αυτά τα συστήματα την καθιστά την έξυπνη λύση, ένα σημείο επαφής και ένα ενιαίο τιμολόγιο για την ασφαλή και νόμιμη διαχείριση των μπαταριών ιόντων λιθίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες απευθύνονται στην Reneos, για να διοργανώσει την συλλογή και διαχείριση των μπαταριών λιθίου από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη όπου έχουν παραρτήματα, ώστε να έχουν όλα μία ενιαία πανευρωπαϊκή πολιτική.

espa
top