Το ΕΜΠΑ και οι μετρήσεις από τρίτες πηγές

Η  διαρκής διεύρυνση  και αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), στο οποίο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι παραγωγοί υλικών και προϊόντων,  που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση, συμβάλει αποτελεσματικά  στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την επίτευξη των Εθνικών Στόχων ανακύκλωσης.

Ταυτοχρόνως  από την λειτουργία του ΕΜΠΑ καταδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα  των μετρήσεων και «υπολογισμών» από τρίτες πηγές , όπως πχ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), των οποίων τα διαχρονικά στοιχεία για τους συσσωρευτές, συγκριτικά με τις επίσημες καταγραφές στο ΕΜΠΑ, εμφανίζουν αποκλίσεις, για τις οποίες απαιτείται διερεύνηση, αν πράγματι ισοδυναμούν με τις «μαύρες τρύπες» της ανακύκλωσης, της εισφοροδιαφυγής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Χαρακτηριστικά, οι ποσότητες των εισαγόμενων συσσωρευτών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ  ήταν 108.991 τόνοι για το διάστημα 2015 – 2018. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι το αντίστοιχο νούμερο που έχει δηλωθεί στο ΕΜΠΑ, για την ίδια περίοδο, είναι 82.045 τόνοι.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε την πορεία των ποσοτήτων της τελευταίας επταετίας βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

-Το 2012 συνολικά εισήχθησαν 24.113 τόνοι (2.657.829 τεμάχια) αξίας 52.724.848 ευρώ εκ των οποίων το 81,32% αφορούσε την πρώτη κατηγορία συσσωρευτών.

-Το 2013 εισήχθησαν 24.085 τόνοι (2.547.774 τεμάχια) αξίας 53.229.067 ευρώ εκ των οποίων το 83,21% αφορούσε την πρώτη κατηγορία συσσωρευτών.

-Το 2014  οι συσχετισμοί άλλαξαν. Εισήχθησαν 56.575 τόνοι (4.901.153 τεμάχια) αξίας 133.538.407ευρώ εκ των οποίων το 39,88% αφορούσε την πρώτη κατηγορία συσσωρευτών.

-Τα υπόλοιπα έτη (2015 έως και 2018) τα ποσοστά επανήλθαν σε εκείνα του 2013.

Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή από το 2015 έως και σήμερα, οπότε υπάρχουν πλέον και τα στοιχεία του ΕΜΠΑ, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα,

– το 2015 στο ΕΜΠΑ είχαν δηλωθεί 22.256 ενώ η ΕΛΣΤΑΤ είχε καταγράψει 25.254,

– το 2016 στο ΕΜΠΑ δηλώνονται 27.609 ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 21.961

– το 2017 στο ΕΜΠΑ δηλώνονται 27.111 ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 19.843 και

– το 2018 στο ΕΜΠΑ δηλώνονται 29.017 ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 17.985.

Η Re – Battery έχει διατυπώσει την σοβαρή της επιφύλαξη για το μέγεθος του ετήσιου Εθνικού Στόχου, όπως υπολογίζεται από άλλες πηγές. Θεωρεί ότι δεν αθροίζεται το πλήθος των ενσωματωμένων συσσωρευτών σε αυτοκίνητα και κάθε λογής εισαγόμενα μηχανήματα.

Ούτε θεωρεί ως σωστό, για την Ελληνική Επικράτεια, τον τρόπο εκτίμησης των ποσοτήτων αποβλήτων συσσωρευτών που στηρίζεται σε «υπολογισμούς» προσδιορισμού της «αναλώσιμης» μπαταρίας, βάσει των κυκλοφορούντων οχημάτων και των προδιαγραφών εργοστασίου για κάθε κυκλοφορούν όχημα, σκάφος κ.λπ.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να γίνεται πλέον αποδεκτή και από τους αρμόδιους φορείς καθώς στα κείμενα του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η ποσότητα του αποβλήτου συσσωρευτών εμφανίζεται για πρώτη φορά μειωμένη σε σχέση με τα μεγέθη που είχαν καταχωρηθεί σε παλαιότερο χρόνο σε δημόσια κείμενα ή μελέτες και ανακοινώσεις του ΕΟΑΝ, του ΥΠΕΝ, κ.λπ.

Η Re – Battery A.E. θεωρεί ότι ο ετήσιος Εθνικός Στόχος συλλογής αποβλήτου που δημιουργείται λόγω αντικατάστασης παλαιών συσσωρευτών, ταυτίζεται με τον μέσο όρο ποσοτήτων εισαγωγών σε βάθος τριετίας / πενταετίας, όπως αυτές (οι εισαγωγές) καταγράφονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αυτός είναι και ο λόγος που τεκμηριώνει την ανάγκη διερεύνησης των στοιχείων που δείχνουν διαφοροποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ με εκείνα του ΕΜΠΑ.

Οι δύο κύριες κατηγορίες εισαγόμενων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως    είναι οι:

  1. Συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση εμβολοφόρων μηχανών οχημάτων (μοτοσικλετών, επιβατηγών, φορτηγών και σκαφών) καθώς και ευρύτερα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).
  2. Συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου, έλξης (βιομηχανικών οχημάτων, περονοφόρων, τηλεφωνικών κέντρων, μονάδων UPS κτλ.
Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο