ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2018 ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ.

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας Έκθεσης του 2018 στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), της οποίας η καταληκτική ημερομηνία είναι 

31 Μαρτίου 2019.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη και επιτυχή υποβολή των εκθέσεων σας. Εμείς θα είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε διαδικαστική δυσκολία αντιμετωπίσετε και ελπίζουμε να επιτευχθεί ο στόχος της έγκαιρης και επιτυχούς υποβολής των εκθέσεων όλων των συνεργατών μας.

Share
espa
top