ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΑ

Όπως ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος 2018.

Η συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται και τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε πριν την συμπλήρωση και την υποβολή της Έκθεσής σας, τα οποία παραθέτουμε ακολούθως:

  • Επισημαίνεται ότι, πριν τη συμπλήρωση της ΕΑ του έτους 2018, θα πρέπει υποχρεωτικά, στο προφίλ σας, στα «Στοιχεία Εγκατάστασης», να επιλέξετε:
  1. Στο πεδίο «NACE2»:

– την κύρια / βασική δραστηριότητα της εγκατάστασής σας

– τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της εγκατάστασής σας.

  1. Στο πεδίο «Δραστηριότητα/ες Εγκατάστασης», την επιλογή «Αποθήκευση αποβλήτων» μόνο εφόσον η εγκατάστασή σας είναι αδειοδοτημένη για αποθήκευση αποβλήτων τρίτων (σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα βλέπε: Ομάδα 4 και Ομάδα 12).

– ΕΑ συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς, όχι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί. Επομένως, για την υποβολή της ΕΑ απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς.

– Η ΕΑ για το 2018 είναι διαθέσιμη μόνο για τις Εγκαταστάσεις και τις Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς, τις οποίες έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση/Οργανισμός. Για την αποδοχή απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της Επιχείρησης / Οργανισμού και στην αντίστοιχη καρτέλα «Οι Εγκαταστάσεις μου» ή «Οι Δραστηριότητες (Συλλογής & Μεταφοράς) μου» πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια.

– Ο πίνακας «Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προκαταρκτική αποθήκευση)» αφορά στα απόβλητα, τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στην Εγκατάσταση παραγωγής αυτών, την τελευταία μέρα του έτους αναφοράς (31/12/2018). Συμβουλευτείτε το Πλαίσιο 1 (σελ. 31) των Οδηγιών Χρήσης ΗΜΑ.

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο