Υποχρεωτική περιβαλλοντική ενημερότητα για επιχειρήσεις από το ΓΕΜΗ

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ανακύκλωσης προωθούνται στο πλαίσιο της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, που ετοιμάζεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως έχει δρομολογήσει ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, με αντικείμενο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας και γενικότερα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες και κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει σειρά νομοθετικών προτάσεων, που κατέθεσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κων/νος Μίχαλος σε πρόσφατη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΝ Μανώλη Γραφάκο, οι οποίες αποτελούν  δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας συνολικά για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και του νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ο οποίος αποτελεί και τον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Κορωνίδα των προτάσεων της ΚΕΕ προς το ΥΠΕΝ, που αποσκοπεί στον δραστικό περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και την ίση μεταχείριση των παραγωγών – επιχειρήσεων είναι η νομοθετική ρύθμιση δημιουργίας ειδικού Περιβαλλοντικού Μητρώου στο ΓΕΜΗ και η θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής ενημερότητας για τους υπόχρεους παραγωγούς.

Νομοθετικές προτάσεις

Στις νομοθετικές προτάσεις της ΚΕΕ, που εξετάζει το ΥΠΕΝ προκειμένου να συμπεριληφθούν στο νέο νομοσχέδιο  περιλαμβάνονται επίσης μέτρα όπως:

-Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των Επιμελητηρίων, όπως και άλλων εμπλεκομένων πχ  επαγγελματικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ. στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

-Η θεσμοθέτηση του «Μητρώου Επιχειρήσεων Σημείων Συλλογής» ανά ρεύμα, όπου αυτό είναι εφικτό, για την περιστολή ή/και την εξαφάνιση φαινομένων παράνομης διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως επικινδύνων αποβλήτων.

-Η θεσμοθέτηση αντικειμενικών κανόνων και δεικτών αξιολόγησης της αποδοτικότητας των ΣΕΔ και η υποχρέωση τήρησης διεργασιών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας, τόσο για τα ΣΕΔ όσο και για τον ΕΟΑΝ, αποτελούν βασικές προτάσεις διοικητικού εκσυγχρονισμού και δημοσιοποίησης όλων των δράσεων των άμεσα εμπλεκομένων στις εργασίες στην εναλλακτική διαχείριση.

-Επιμέρους θέματα αλλά σημαντικού ειδικού βάρους, όπως είναι η διατύπωση πλαισίου για την θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων που θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στην νησιωτική χώρα, καθώς και άλλες διατάξεις για τον έλεγχο και τον περιορισμό των παράνομων συναλλαγών αποβλήτων και τον έλεγχο και τον προορισμό του κοινωνικού πόρου της χρηματικής εισφοράς των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ριζική αναβάθμιση

Οι προτάσεις που κατέθεσε η ΚΕΕ αποτελούν τη συνισταμένη των εισηγήσεων, θέσεων και προβληματισμού που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και την επιχειρηματικότητα που οργανώθηκε από την ΚΕΕ κατά την προετοιμασία ανάλογης νομοθετικής πρωτοβουλίας το 2017.

Οι προτάσεις αυτές βελτιωμένες και εναρμονισμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις, όπως διαμορφώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε αφορούν σε ευρύ πλέγμα ρυθμιστικών πολιτικών που αποσκοπούν στην ριζική αναβάθμιση των διεργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης και των δομών που την υποστηρίζουν, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

Πρόεδρος  ΚΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ,  Κ. Μίχαλος με αφορμή την έναρξη της συζήτησης για το σχετικό νομοσχέδιο δήλωσε αισιόδοξος ότι αυτή την φορά οι προτάσεις θα υιοθετηθούν από την κυβέρνηση και θα νομοθετηθούν και γνωστοποίησε στη Γενική Γραμματεία Αποβλήτων και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τη διαθεσιμότητα της Ένωσης για να συμβάλει και σε τεχνικό επίπεδο στη διατύπωση της κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης για τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τις περιβαλλοντικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, με τρόπο διοικητικά απλό και αποτελεσματικό χωρίς πρόσθετα βάρη και διοικητική γραφειοκρατία περιττή και ανώφελη.

Πηγή: ecopress

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο