Ανοίγει ο δρόμος για εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης «πίσω από το μετρητή» από οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές

Την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου, έτσι ώστε να διευκολύνεται (και να συμφέρει) η εγκατάσταση μπαταριών σε σπίτια, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μελετά η Επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για τη διατύπωση πρότασης προς τον υπουργό, έως τις 15 Μαΐου, σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας.

Σήμερα το υφιστάμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται. Προβλέπει ότι η τοποθέτηση μπαταρίας για αποθήκευση ενέργειας έχει ανώτατο όριο ισχύος τα 30 Κιλοβάτ και επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό στέγης για αυτοπαραγωγή (δηλαδή για αύξηση της αυτοκατανάλωσης).

Πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι η Επιτροπή (η οποία λειτουργεί εντατικά για πάνω από δύο μήνες) προσανατολίζεται σε πιο ευρεία αντιμετώπιση για την εγκατάσταση και αποτελεσματική αξιοποίηση διεσπαρμένων αποθηκευτικών μονάδων σε εγκαταστάσεις χρηστών (παραγωγών-καταναλωτών-αυτοπαραγωγών).

Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση μπαταρίας «πίσω από το μετρητή» θα επιτρέπεται ανεξάρτητα από το αν ο καταναλωτής έχει εγκαταστήσει ΑΠΕ και συνεπώς η μπαταρία θα μπορεί να φορτίζει από το δίκτυο και να εγχέει την αποθηκευμένη ενέργεια είτε για αυτοκατανάλωση σε άλλες ώρες της ημέρας, είτε και στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Και τούτο διότι  η χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θεωρείται πλέον διεθνώς ότι συμβάλει στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και στην αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας του δικτύου (κυρίως τις ώρες που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαιτείται εφεδρική ισχύς από συμβατικές μονάδες).

Πέραν του καθεστώτος εγκατάστασης μπαταριών «πίσω από το μετρητή», αντικείμενο της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ είναι να υποδείξει τις αναγκαίες νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις -μεταξύ άλλων- για:

  1. Τη συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ως ανεξάρτητοι συμμετέχοντες είτε μέσω εκπροσώπησης.
  2. Το πλαίσιο αδειοδότησης και σύναψης συμβάσεων με τους αντίστοιχους Διαχειριστές και λειτουργούς αγορών.
  3. Την αναγνώριση της αξίας και εναλλακτικών πηγών εσόδων των σταθμών αποθήκευσης.
  4. Τη διερεύνηση μηχανισμών και εργαλείων για τη στήριξη των επενδύσεων στους εν λόγω σταθμούς.
  5. Τη συμβατότητα του υπό κατάρτιση πλαισίου με την νομοθεσία της ΕΕ.
  6. Τη σύναψη συμβάσεων PPA και την ένταξη των αποθηκευτικών σταθμών σε χαρτοφυλάκια μαζί με μονάδες ΑΠΕ για την από κοινού δραστηριοποίηση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
  7. Την ανάπτυξη της αποθήκευσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κεντρικής ή αποκεντρωμένης, ως εργαλείο για τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Άρθρο του Θοδωρής Παναγούλης

Πηγή: www.energypress.gr

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο