Αντικειμενική αξιολόγηση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ)

Οι πρωτοβουλίες της Re – Battery AE

Ανοιχτό θέμα εξακολουθεί να παραμένει η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων, που έχουν καταθέσει τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ). Προς τούτο αναμένονται οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της επίσημης Πολιτείας και ειδικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η Re – Battery AE, για σειρά ετών έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη και συστηματική δράση στο γενικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των ΣΕΔ. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση, με σκοπό να συμβάλει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά στην αναδιοργάνωση και την θεσμική και νομοθετική αναβάθμιση των διεργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων. Οι πρωτοβουλίες και προτάσεις του Συστήματος αποσκοπούν:

  • Στη διεύρυνση και διαφύλαξη της νομιμότητας στην εναλλακτική διαχείριση και της προστασίας των κοινωνικών πόρων που την αφορούν.
  • Στη γενικευμένη εφαρμογή των κανόνων της διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας, με ισόρροπο και θεσμικά κατανεμημένο βάρος ευθύνης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών θεσμών.
  • Στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με το όραμα της κοινωνικής υπευθυνότητας υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την αξιολόγηση των Συστημάτων η Re – Battery AE, με κάθε ευκαιρία ανάληψης κεντρικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, είτε ανεξάρτητα με δικές της ενέργειες, έχει υποβάλει πλήθος προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου σχετικού με αυτό.Έχει μάλιστα θέσει επιτακτικά το ζήτηματης Συγκριτικής Αξιολόγησης των ΣΕΔ στα ρεύματα αποβλήτου, όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός (ΣΕΔ) και έχει τεκμηρίωση με εξαιρετικά αναλυτικό τρόπο τη μεθοδολογία και τους δείκτες διεξαγωγής της.

Σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία η Συγκριτική Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται βάσει αρχών και κριτηρίων, αντικειμενικών και μετρήσιμων επί των αποτελεσμάτων διαχείρισης που αποτυπώνονται στις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις των ΣΕΔ. Σχετική πρόταση νόμου διατυπώθηκε πρόσφατα.

Ο ΕΟΑΝ θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να ελέγχει εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία διαχείρισης των ΣΕΔ που καταχωρούνται στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις, σε σύγκριση και αντιπαραβολή με τα στοιχεία του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων προγραμματικών προβλέψεων των Συστημάτων. Περαιτέρω ο ΕΟΑΝ πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει τις θεσμικές του αρμοδιότητες και στο πλαίσιο αυτό να υποβάλει γραπτές υποδείξεις και παρατηρήσεις στα ΣΕΔ και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην ιστοσελίδα του. Στα αποτελέσματα που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα συγκριτικά στοιχεία αποδοτικότητας των ΣΕΔ με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος διαχείρισης του αποβλήτου. Η Re – Battery AE ισχυρίζεται ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι καλό να ξεκινήσει από το ρεύμα των συσσωρευτών.

Η διαχείριση αποβλήτων από οικολογική σκοπιά

Την ίδια ώρα, όπως επιβεβαιώθηκε με επίσημο τρόπο και από την έκθεση για την κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2018, που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή ΥΠΕΝ κ. Σ. Φάμελλο και τη διοίκηση του ΕΚΠΑΑ σε ανοιχτή εκδήλωση την 1η Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τη διατήρηση της υγείας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παραμένει ουραγός μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στην ανακύκλωση.

Παράλληλα όπως αναφέρει και ο ΠεριβαλλοντολόγοςΔρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σε συνέντευξή του στο «Βήμα», η εκτροπή από την ταφή, με όλους τους τρόπους ανάκτησης, φθάνει μόλις το 20,2%.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη δεν έχει γίνει η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν καταθέσει τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ) στον ΕΟΑΝ.

Πάντως, όπως σημειώνει ο ίδιος ο κ. Κυρκίτσος στην συνέντευξη του, έως το τέλος του έτους θα έχει αποφασιστεί ποια από αυτά τηρούν τις προδιαγραφές του νόμου για να εγκριθούν.

Επισημαίνει ωστόσο ότι για να μπορέσουν τα ΣΕΔ να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, μεγάλο ρόλο θα παίξει και η επάρκειά τους τα προηγούμενα χρόνια. Τα σχέδιά τους έχουν κατατεθεί και πρέπει έως το τέλος του 2018 να έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ. Σημαντικό ρόλο στο αν θα πάρουν ή όχι άδεια λειτουργίας θα παίξει και η δραστηριότητά τους την προηγούμενη εξαετία.

Απαντήσεις

Ειδικότερα στις σχετικές ερωτήσεις στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) απάντησε ως εξής:

Κύριε Κυρκίτσο, πώς εξελίσσεται η εφαρμογή του νέου νόμου για την ανακύκλωση;

«Εδώ και δύο-τρία χρόνια η κατάσταση είναι στάσιμη. Διεργασίες γίνονται. Βγήκε ο νόμος, αλλά δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Συνεχίζεται η λειτουργία των ΣΕΔ. Λίγο βελτιώθηκε η ανακύκλωση συσκευασιών. Έγιναν και ορισμένες μονάδες, π.χ. στην Κοζάνη, από όπου βγαίνουν κάποια ανακυκλώσιμα υλικά. Η εκτίμησή μας είναι ότι η εκτροπή σκουπιδιών από την ταφή, με όλους τους τρόπους ανάκτησης, φθάνει το 20,2%».

-Τι προκύπτει από την πολυαναμενόμενη αξιολόγηση των συστημάτων ανακύκλωσης;

-«Βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με τον ΕΟΑΝ για το τι θα περιλαμβάνουν τα εξαετή επιχειρησιακά σχέδια. Τα σχέδια των ΣΕΔ έχουν κατατεθεί και πρέπει έως το τέλος του 2018 να έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ. Ενδεχομένως, αν δεν τηρούν τις προδιαγραφές του νόμου δεν θα πάρουν άδεια λειτουργίας, ενώ θα παίξει ρόλο και τι έκαναν την προηγούμενη εξαετία».

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο