Από 7 σε 117 οι υπόχρεοι σε μια επταετία

Από μόλις επτά οι εισαγωγείς και παραγωγοί που συμμετείχαν το 2012 στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Re – Battery A.E. έφτασαν το 2018 τους 117!  Η συνεχής αύξηση των συμβεβλημένων υπόχρεων, τόσο αριθμητικά όσο και γεωγραφικά, είναι το αποτέλεσμα της συνέπειας το συστήματος όσο και της αναγνώρισης, εκ μέρους των υπόχρεων, για τον σωστό τρόπο λειτουργίας της Re – Battery και τη χρηστή διαχείριση των πόρων χρηματικής εισφοράς που του αποδίδουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) εκτιμάται ότι, οι ενεργοί υπόχρεοι στην ελληνική αγορά ανέρχονται σήμερα σε 250. Με την παραδοχή ότι το συγκεκριμένο δεδομένο είναι και ορθό, η Re-Battery κατέχει ποσοστό ίσο με 46,8% της ελληνικής αγοράς. Με βάσει το ύψος της καταβαλλόμενης χρηματικής εισφοράς, οι 117 υπόχρεοι, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με την Re – Battery, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

  • Μικροί (εισφορές έως 1.000 ευρώ). Αποτελούν το 58,97% των Υπόχρεων.
  • Μεσαίοι (εισφορές από 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ). Αποτελούν το 25,64% των Υπόχρεων.
  • Μεγάλοι (εισφορές άνω των 5.000 ευρώ). Αποτελούν το 15,39% (έναντι 3% κατά το 2013) των Υπόχρεων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, μεγάλες ποσότητες αποβλήτου που διαχειρίζεται η εταιρεία, προέρχονται από προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά υπόχρεοι που είναι συμβεβλημένοι με άλλα ΣΕΔ, όπου και καταβάλουν τις χρηματικές εισφορές τους, χωρίς να εκπληρώνεται, μέσω αυτών των ΣΕΔ, ο προορισμός τους (των χρηματικών εισφορών) και η νομική τους υποχρέωση «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ότι η Re – Battery, η οποία είναι το ΣΕΔ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπόχρεων παραγωγών και εισαγωγέων, έχει εκ του πλήθους των συμβεβλημένων υπόχρεων πολύ μεγάλες σε όγκο, χρόνο και πλήθος διοικητικές υποχρεώσεις στις οποίες επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται με πενιχρά οικονομικά μέσα.

Η Re – Battery εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις 117 επιχειρήσεων, με το μικρότερο καταγεγραμμένο ιστορικό κόστος διαχείρισης τόσο ανά μονάδα τόνου αποβλήτου όσο και ανά Υπόχρεο. Και αυτό το επίτευγμα δημιουργεί την υποχρέωση στον ΕΟΑΝ να δημιουργήσει συγκεκριμένο δείκτη αποδοτικότητας για τα Συστήματα Ειδικής Διαχείρισης, βάσει του οποίου θα πρέπει να συν-αξιολογούνται συγκριτικά.

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο