«Διαγωνισμός του ΣΕΔ Re-Battery» – «Ανακυκλώνω και Κερδίζω 2019», με έπαθλο 1000 ευρώ!

Tο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων δράσεων, για την ενημέρωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαρκή διάδοση του μηνύματος της ανακύκλωσης, υλοποιεί μία νέα πρωτότυπη αλλά και κερδοφόρα για τους συμμετέχοντες σε αυτήν δράση:Είναι ο «Διαγωνισμός του ΣΕΔ Re-Battery» – «Ανακυκλώνω και Κερδίζω 2019», με έπαθλο 1000 ευρώ!

Στόχος της νέας πρωτοβουλίας του ΣΕΔ Re-Battery είναι η επιβράβευση της ευθύνης και της συμμετοχής στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ταυτοχρόνως αποτελεί δημόσια αναγνώριση της αξίας και της συμβολής των χιλιάδων συνεργατών του, που συγκροτούν το μεγάλο, υπεύθυνο και δυναμικό δίκτυο συλλογής και σωστής διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου του ΣΕΔ Re-Battery, σε όλη τη χώρα.

Στο διαγωνισμό που διαρκεί από  την 01/02/2019 έως και στις 25/4/2019 μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

-Κάθε ένα από τα 7.500 σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών, που έχουν καταγραφεί από το ΣΕΔ Re-Battery από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΔ Re-Battery έως και την λήξη του διαγωνισμού.

-Κάθε συνεργείο, αποθήκη αποβλήτων, διαλυτήριο αυτοκινήτων, αντιπροσωπεία ή service αυτοκινήτων και βιομηχανικών οχημάτων.

-Κάθε δημόσια υπηρεσία ή εταιρεία ιδιωτική, που συγκεντρώνει και ανακυκλώνει τις μπαταρίες της.

Το «εισιτήριο» συμμετοχής στον διαγωνισμό  είναι ο εξαψήφιος αριθμός των Εντύπων Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Α.Ε.Α) και ο κωδικός του συμβεβλημένου με το ΣΕΔ Συλλέκτη.

Το  Ε.Α.Ε.Α αποτελεί εκ του νόμου υποχρεωτικό συνοδευτικό έγγραφο, σε κάθε μεταφορά του αποβλήτου, μέχρι την παράδοση του σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου. Δηλαδή είναι το επίσημο τεκμήριο που χορηγείται κατά την παράδοση του αποβλήτου, μπαταριών μολύβδου, το οποίο πιστοποιεί  την οργανωμένη συλλογή, μεταφορά και νόμιμη ανακύκλωση του.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αρκεί η καταχώρηση των εξαψήφιων αριθμών  των εντύπων Ε.Α.Ε.Α. σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΣΕΔ Re-Battery. Οι  νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν, μέσω κλήρωσης.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο