Οι δημόσιοι φορείς πρωτοστατούν στην ανακύκλωση μπαταριών

Ιδιαίτερα δραστήριες το 2018 ήταν στην συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών η ΔΕΗ, τα ΚΤΕΛ, οι αστικές συγκοινωνίες και η Αττική Οδός. Σε σύγκριση με το 2017, εμφανίζονται να «τρέχουν» με μεγαλύτερες ταχύτητες στο κεφάλαιο ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου, σε σύγκριση με άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών  Re-Battery AE, η ΔΕΗ το 2017 ανακύκλωσε το 10,38% των  συσσωρευτών που συγκεντρώθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ μόνο το πρώτο εννεάμηνο του 2018 η ποσότητα που προήλθε από την επιχείρηση έφτασε το 36,30% των μπαταριών μολύβδου. Αντιστοίχως, για τα ΚΤΕΛ, τις αστικές συγκοινωνίες και την Αττική Οδό, το 2017 ανακύκλωσαν το 14,89% των συσσωρευτών ενώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 το 40,68%.

Τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης μπαταριών που καταγράφονται στους συγκεκριμένους φορείς δεν αποδίδονται τόσο στην σημαντική άνοδο των ποσοτήτων που ανακυκλώνουν. Η κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα σώματα στρατού και αεροπορίας, τα οποία το 2017 συγκέντρωσαν προς ανακύκλωση το 64,58% του συνόλου των μπαταριών που προήλθαν από δημόσιες υπηρεσίες (ήτοι 160.492 κιλά), το πρώτο εννεάμηνο του 2018 απέστειλαν στη Re-Battery μόλις 4.640 κιλά

Γενικότερα, οι ποσότητες αποβλήτων που έχουν καταγραφεί από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών από την αρχή του έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, προέρχονται από εταιρείες ανακύκλωσης, ανάκτησης και διαχείρισης αποβλήτων, διαλυτήρια αυτοκινήτων, εμπορία ειδών αυτοκινήτου και μπαταριών, ηλεκτροτεχνίτες κλπ.  Ειδικότερα, οι αντίστοιχες τιμές για τα εννεάμηνα του 2017 και 2018 έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) 2017 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
Αδιευκρίνιστη 400 1.880
Αντιπροσωπεία Service 85.934 102.128
Αντιπροσωπεία/Συνεργείο Οχημάτων Βιομηχανίας 20.357 15.084
Αντιπροσωπεία/Συντηρήσεις Σκαφών 5.891 14.186
Γενικό εμπόριο 87.276 110.073
Δευτερογενής Αποθήκευση 77.535 90.115
Δημόσια Υπηρεσία 53.585 165.760
Διαλυτήριο Αυτοκινήτων 1.016.067 1.113.257
Εμπορία ειδών αυτοκινήτου 832.967 1.148.050
Εμπορία ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 787.211 1.120.859
Εμπόριο σκραπ 13.510 29.085
Εταιρείες ανακύκλωσης/ ανάκτησης/διαχείρισης αποβλήτων 1.047.830 637.168
Ηλεκτροτεχνίτης 775.971 892.486
Ιδιωτική Χρήση 180.011 150.623
Μηχανοτεχνίτης 287.449 347.616
Συνεργείο Μοτοσικλετών – Μοτοποδηλάτων 19.049 29.296
Εισαγωγή 887.916 1.104.377
ΣΥΝΟΛΟ 6.178.959 7.072.043

Οι ποσότητες αποβλήτων που προέκυψαν από Δημόσιες Υπηρεσίες ανά τρίμηνο, για τα 3 πρώτα τρίμηνα του 2017 και τα αντίστοιχα του 2018, έχουν ως ακολούθως:

2017 Ποσότητα (κιλά)
1ο τρίμηνο 26.982
2ο τρίμηνο 43.560
3ο τρίμηνο 95.218
2018
1ο τρίμηνο 22.685
2ο τρίμηνο 8.886
3ο τρίμηνο 22.014

Για το έτος 2017, για το οποίο υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία, η συνολική ποσότητα που προήλθε από δημόσιες υπηρεσίες είναι 248.527 κιλά και η προέλευσή τους είναι:

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ κιλά ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 160.492 64,58
ΔΕΗ 25.796 10,38
ΚΤΕΛ, ΑΣΤ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 37.006 14,89
ΔΗΜΟΙ 4.590 1,85
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 5.171 2,08
ΔΕΣΦΑ, ΕΚΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ 15.472 6,23

Για το 2018, χωρίς να έχουν ακόμη καταγραφεί όλες οι συλλεχθείσες ποσότητες, η αντίστοιχη ποσότητα που προήλθε από δημόσιες υπηρεσίες είναι 54.978 κιλά:

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ κιλά ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4.640 8,44
ΔΕΗ 19.956 36,30
ΚΤΕΛ, ΑΣΤ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 22.363 40,68
ΔΗΜΟΙ 3.180 5,78
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 1.286 2,34
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.553 6,46

 

 

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο