Ecopress: Αυτογκόλ στην ανακύκλωση μπαταριών, από πλασματικά στοιχεία υπολογισμού – Επιστημονική Μελέτη της Re-Battery Α.Ε ως παρέμβαση της στη δημόσια διαβούλευση

Η Ελλάδα ακολουθεί πάνω από επταετία λανθασμένη μέθοδο υπολογισμού του εθνικού στόχου ανακύκλωσης των συσσωρευτών οξέος μολύβδου, (δηλαδή των μπαταριών αυτοκινήτων και μηχανημάτων), με αποτέλεσμα να αδικεί τον εαυτόν της και να διασύρεται για κακές επιδόσεις, παρότι επιτυγχάνει τους πραγματικούς στόχους. Παράλληλα προκαλούνται στρεβλώσεις στην αγορά, στον οικονομικό, επιχειρηματικό κύκλο της ανακύκλωσης αλλά και δυσφήμιση, παραπομπές και πρόστιμα εις βάρος της χώρας.

Το σοβαρό αυτό θέμα φέρνει στο προσκήνιο, με βάση τα στοιχεία επιστημονικής μελέτης η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ) Re-Battery Α.Ε, με παρέμβαση της στη δημόσια διαβούλευση, που έγινε για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Δέσμευση ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ο  Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος στο μήνυμα του, για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αφού  «ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, καθώς συνέβαλλαν ουσιαστικά σε μία διαδικασία σημαντική και εποικοδομητική» αναλαμβάνει δέσμευση ότι: «όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αξιολογηθούν προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του «Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».  Η δέσμευση του κου Γραφάκου δημιουργεί αίσθηση ότι μπορεί επιτέλους να αντιμετωπιστεί σε σωστή βάση το θέμα των ποσοτήτων ανακύκλωσης των μπαταριών οξέος μολύβδου, που υπολογίζεται πάνω από μία επταετία πλασματικά ενώ τίθεται τα τελευταία επτά χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα.

Επιστημονική μελέτη

Είναι εντυπωσιακό να αναφερθεί ότι η Re-Battery Α.Ε. έχει θέσει θέμα αναθεώρησης του Εθνικού Στόχου, ήδη από το 2015 και κατά επανάληψη στις απολογιστικές εκθέσεις έκτοτε, αλλά δεν κατέστη έως σήμερα δυνατή η αναψηλάφηση του θέματος και ο επαναπροσδιορισμός των σχετικών ποσοτήτων των αποβλήτων. Στο μεταξύ επιστημονική μελέτη, που εκπόνησε η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ) «Re-Battery Α.Ε.», έχει κατατεθεί  επισήμως στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) από τον Μάρτιο του  2020, τεκμηριώνοντας ότι λαμβάνονται υπόψη πλασματικά μεγέθη στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέος και  εμφανίζεται υστέρησης κατά περίπου 50%, ενώ σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία για την ποσότητα μπαταριών που οδηγείται στην ανακύκλωση, υπάρχει επίτευξη του εθνικού στόχου, η οποία κυμαίνεται από 83 έως 100%.

Παρέμβαση στη διαβούλευση

-«Αναφορικά με τις εκτιμήσεις των ποσοτήτων αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου οξέως (ΑΣΟΒ – Κατηγορία 6) που αναφέρονται στον πίνακα «Εκτιμήσεις παραγωγής ΑΣΑ» του υπό διαβούλευση τροποποιημένου ΕΣΔΑ 2020 – 2030» Re-Battery ΑΕ επισημαίνει ότι «έχει θέσει θέμα αναθεώρησης του Εθνικού Στόχου, ήδη από το 2015 και κατά επανάληψη στις απολογιστικές τις εκθέσεις έκτοτε. Ειδικότερα, βάσει μελέτης που έχει εκπονήσει και την έχει υποβάλει αρμοδίως στο ΥΠΕΝ και τον ΕΟΑΝ, έχει έντονα αμφισβητήσει τις εκτιμώμενες ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους για τον ορισμό του Εθνικού Στόχου, αποδεικνύοντας με αδιάσειστα στοιχεία ότι, τα πραγματικά μεγέθη της ανακύκλωσης που καθορίζουν τον Εθνικό Στόχο, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με ανάλυση στοιχείων, μεγεθών και ποσοτήτων που προέρχονται από αξιόπιστες επίσημες πηγές (ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΜΠΑ)».

Στην παρέμβαση της στη δημόσια διαβούλευση η Re-Battery ΑΕ επισημαίνει ειδικότερα ότι: «η εκτιμώμενη ποσότητα όπως ορίζεται στο νέο ΕΣΔΑ είναι 47.928 tn και 47.339 tn για τα έτη 2025 και 2030 αντίστοιχα, με παραγωγή 47.586 tn στο έτος αναφοράς 2018. Η Re-Battery αμφισβητεί την ποσότητα αυτή και θεωρεί ότι είναι κατά 50% υψηλότερη από την πραγματική.
Από τα συμπεράσματα της μελέτης που έχει εκπονήσει η Re-Battery AE, αποδεικνύεται ότι ο Εθνικός Στόχος δεν υπερβαίνει τους 32.000 tn. Ο υπολογισμός της ποσότητας αυτής έχει προσδιοριστεί βάσει του σκεπτικού ότι κάθε μπαταρία που εισάγεται στην αγορά (ΕΛΣΤΑΤ) και δηλώνεται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αντικαθιστά μία άλλη που έχει γίνει απόβλητο».

Στοιχεία

Παράλληλα παρουσιάζονται από τη Re-Battery Α.Ε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:
Ειδικά κατά το έτος αναφοράς (2018) οι ποσότητες συσσωρευτών που δηλώθηκαν (Put on the Market) στο ΕΜΠΑ ήταν 18.203 tn ενώ οι εισηγμένοι συσσωρευτές στην αγορά κατά την ΕΛΣΤΑΤ ήταν 29.017 tn.
Ακολούθως για τα έτη 2019 -2021, οι ποσότητες συσσωρευτών που δηλώθηκαν στο ΕΜΠΑ και την ΕΛΣΤΑΤ αντίστοιχα ήταν:
2019:  ΕΛΣΤΑΤ 28.482tn  –  EMΠΑ 22.808tn
2020: ΕΛΣΤΑΤ 27.760tn  –  EMΠΑ 23.018tn
2021:  ΕΛΣΤΑΤ 30.179tn  –  EMΠΑ 24.818tn

Πηγή:ecopress  https://ecopress.gr/aftogkol-stin-anakyklosi-batarion-a/

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο