«Γρίφος» οι ποσότητες αποβλήτων μπαταριών – Δεν ταυτίζονται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τις εκθέσεις στο ΕΜΠΑ

Σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις ποσότητες αποβλήτων μπαταριών εκφράζει η «Re- Battery A.E.», το Πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τα δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες που εισήχθησαν στην αγορά κατά την τριετία 2015 – 2017, όπως αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις που υπεβλήθησαν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) δεν ταυτίζονται. Ειδικότερα, οι ποσότητες που εισήχθησαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ είναι 25.254 το 2015, 27.609 το 2016 και 27.111 το 2017. Οι αντίστοιχες που δηλώθηκαν στο ΕΜΠΑ είναι 22.256 το 2015, 21.961 το 2016 και 19.843 το 2017.

Οι αποκλίσεις των μεγεθών, σε συνάρτηση με την καταρχήν ανεξήγητη σταθερά μειούμενη ποσότητα συσσωρευτών «put on the market» (βάσει των στοιχείων του ΕΜΠΑ), αποτελούν αντικείμενο προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η Re-Battery A.E. έχει διατυπώσει τη σοβαρή της επιφύλαξη για το μέγεθος του ετήσιου Εθνικού Στόχου, όπως υπολογίζεται από άλλες πηγές.

Το Σύστημα δεν αθροίζει το πλήθος των ενσωματωμένων συσσωρευτών σε αυτοκίνητα και κάθε λογής εισαγόμενα μηχανήματα. Ούτε θεωρεί ως σωστό, τον τρόπο εκτίμησης των ποσοτήτων αποβλήτων συσσωρευτών ανά την ελληνική επικράτεια, ο οποίος στηρίζεται σε «υπολογισμούς» προσδιορισμού της «αναλώσιμης» μπαταρίας, βάσει των κυκλοφορούντων οχημάτων και των προδιαγραφών εργοστασίου για κάθε κυκλοφορούν όχημα, σκάφος κ.λπ.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να γίνεται πλέον αποδεκτή και από τους αρμόδιους φορείς καθώς στα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που πρόσφατα καταρτίστηκαν, η ποσότητα του αποβλήτου συσσωρευτών εμφανίζεται για πρώτη φορά μειωμένη, σε σχέση με τα μεγέθη που είχαν καταχωρηθεί σε παλαιότερο χρόνο σε δημόσια κείμενα, ή μελέτες, και ανακοινώσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ.λπ.

Η Re – Battery A.E. θεωρεί ότι ο ετήσιος εθνικός στόχος συλλογής αποβλήτου που δημιουργείται λόγω της αντικατάστασης των παλαιών συσσωρευτών, ταυτίζεται με τον μέσο όρο ποσοτήτων εισαγωγών σε βάθος τριετίας/ πενταετίας, όπως αυτές καταγράφονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, στο Σύστημα δηλώθηκαν από τους συμβεβλημένους υπόχρεους 1.125.141 μπαταρίες για το 2014 που αντιστοιχούν σε 7.524.436 κιλά. Αντιστοίχως, το 2015 καταγράφονται 1.012.152 τεμάχια (6.341.431 κιλών), το 2016 συνολικά 982.301 τεμάχια (6.189.362 κιλών) και το 2017 1.023.418 μπαταρίες (6.843.193 κιλών).

Τα στοιχεία αφορούν σε συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση εμβολοφόρων μηχανών οχημάτων (μοτοσικλετών, επιβατηγών, φορτηγών και σκαφών) καθώς και ευρύτερα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)  και για συσσωρευτές βιομηχανικού τύπου, έλξης (βιομηχανικών οχημάτων, περονοφόρων, τηλεφωνικών κέντρων, μονάδων UPS κτλ.).

 

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο