Η Re-Battery Α.Ε. ανοίγει την agenda του Εθνικού Στόχου ανακύκλωσης των μπαταριών και προσγειώνει τα μεγέθη στην πραγματικότητα

Συνδράμει τον ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΝ, ώστε να υποστηριχθεί η εθνική προσπάθεια για την ανακύκλωση και η Ελλάδα να πάψει να αδικεί τον εαυτόν της!

Τεκμηριωμένη μελέτη – έρευνα, που εκπόνησε η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ) «Re-Battery Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε επισήμως στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανοίγει το θέμα του επαναπροσδιορισμού του Εθνικού Στόχου διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και προσγειώνει τα μεγέθη στην πραγματικότητα, ώστε να αναβαθμιστεί το έργο του ΕΟΑΝ και του ΥΠΕΝ, να υποστηριχθεί ουσιαστικά η εθνική προσπάθεια για την ανακύκλωση και η Ελλάδα να πάψει να αδικεί τον εαυτόν της!

Η μελέτη – έρευνα της «Re-Battery Α.Ε.» τεκμηριώνει ότι στο συγκεκριμένο ρεύμα της ανακύκλωσης μπαταριών, πλασματικά μεγέθη αλλοιώνουν την πραγματική εθνική προσπάθεια, σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς στόχους, προκαλώντας στρεβλώσεις στην αγορά, στον οικονομικό, επιχειρηματικό κύκλο της ανακύκλωσης και παράλληλα δυσφήμιση, παραπομπές και πρόστιμα εις βάρος της χώρας. Έναντι της εμφανιζόμενης υστέρησης κατά περίπου 50%, η μελέτη – έρευνα της «Re-Battery Α.Ε αναδεικνύει τη μεγάλη αλήθεια, πως λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και μόνο την ποσότητα μπαταριών που οδηγείται στην ανακύκλωση, υπάρχει επίτευξη του Εθνικού Στόχου, η οποία κυμαίνεται από 83 έως 100%.

Η θεσμική πρωτοβουλία, την οποία στο πλαίσιο της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της ανέλαβε η «Re-Battery Α.Ε.» έρχεται να συνδράμει τον ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΝ για την επανεξέταση, βελτίωση και αναβάθμιση της σχετικής μεθοδολογίας υπολογισμού του Εθνικού Στόχου των 48.000 τόνων αποβλήτου συσσωρευτών μολύβδου – οξέως. Μέθοδος την οποία  έχει από το παρελθόν αναπτύξει και εξακολουθεί να εφαρμόζει ο Οργανισμός, (βάση της σχετικής ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 του 2010 υπολογισμού του Εθνικού Στόχου (μέσος όρος τριετίας «put on the market») και συνακόλουθα το ΥΠΕΝ έχει καταγράψει στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), βάση της οποίας συμβαίνει το απίστευτο: αγνοείται «ο ελέφαντας στο δωμάτιο»!

Συγκεκριμένα από την ακολουθούμενη μέθοδο υπολογισμού του Οργανισμού, παρότι είναι τεράστιες και ατεκμηρίωτες δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις, οι οποίες αποδεικνύει η έρευνα- μελέτη της «Re-Battery Α.Ε.» ότι υπάρχουν μεταξύ του Εθνικού Στόχου και των επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, της Intrasat, όπως επίσης των στοιχείων, που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Δηλαδή ακολουθείται, ενδεχομένως από κεκτημένη ταχύτητα και παγιωμένη διοικητική αδράνεια, μία μεθοδολογία κραυγαλέων αποκλίσεων υπολογισμού, που στηρίζεται σε παραδοχές και τεχνικές προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οχημάτων γενικότερα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη: η πραγματική καταναλωτική συμπεριφορά στην χώρα μας και τα επίσημα στοιχεία των πλέον επίσημων πηγών.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Re-Battery Α.Ε. έχει θέσει θέμα αναθεώρησης του Εθνικού Στόχου, ήδη από το 2015 και κατά επανάληψη στις απολογιστικές εκθέσεις έκτοτε, αλλά δεν κατέστη έως σήμερα δυνατή η αναψηλάφηση του θέματος και ο επαναπροσδιορισμός των σχετικών ποσοτήτων των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας – μελέτης που εκπονήθηκε από την κα Άννα Κάντζα, Υπεύθυνη Δικτύου και Ποιότητας της Re-Battery A.E., τα πραγματικά μεγέθη της ανακύκλωσης που καθορίζουν τον Εθνικό Στόχο, προσδιορίζονται επιστημονικά και τεκμηριωμένα με ανάλυση στοιχείων, μεγεθών και ποσοτήτων που προέρχονται από αξιόπιστες επίσημες πηγές. Προς τούτο επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα δεν προκύπτουν από παραδοχές αλλά από απόλυτους αριθμούς και ως εκ τούτου είναι αδιαμφισβήτητα.

Είναι χαρακτηριστικές οι επισημάνσεις, μεταξύ των συμπερασμάτων της έρευνας- μελέτης της «Re-Battery Α.Ε.», σύμφωνα με τις οποίες, αν αποδεχτούμε τον λανθασμένο υπολογισμό ότι ο Εθνικός Στόχος ανέρχεται στους 48.000 τόνους αυτό σημαίνει ότι:

  • Τα επίσημα στοιχεία εισαγωγών απέχουν 100% από την πραγματικότητα.
  • Την τελευταία τριετία όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα αλλάζουν μπαταρία κάθε χρόνο και μερικά (20%) πάνω από μία φορά τον χρόνο, πράγμα το οποίο απείρως απέχει από την αλήθεια.
  • Υπάρχει απόκλιση 230% ως προς τις δηλωθείσες ποσότητες στο ΕΜΠΑ και κατά συνέπεια πλήρης θεσμική και πραγματική αποδόμηση του συστήματος οργάνωσης των διαδικασιών εναλλακτικής διαχείρισης μετά από 14 χρόνια εφαρμογής του νόμου της ανακύκλωσης και 4 χρόνια από την εφαρμογή του ΕΜΠΑ.

Η έρευνα – μελέτη της «Re-Battery A.E.» κατατέθηκε  προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) εγγράφως (αρ. πρωτ. 09/Ε.Ο.ΑΝ./25.02.2020), υπόψη του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Σιδέρη, με κοινοποίηση προς: 1) Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλη Γραφάκο 2) Πρόεδρο ΔΣ ΕΟΑΝ, κ. Νίκο Χιωτάκη. Προηγήθηκε αναλυτική ενημέρωση σε συνάντηση εκπροσώπων της διοίκησης της «Re-Battery A.E.» στις 13/02/2020 με όλη την υπηρεσιακή ηγεσία του ΕΟΑΝ και στις 24/02/2020 της Διοίκησης του ΕΟΑΝ, με τον κ Μανώλη Μπαλτά Διευθύνοντα Σύμβουλο της Redeplan AE Consultants, Σύμβουλο Στρατηγικής Ανάπτυξης της «Re-Battery Α.Ε.»

Η «Re-Battery A.E.», όπως ενημέρωσε με τη σχετική επιστολή της, συνοδευτική της κατάθεσης της μελέτης- έρευνας της προς τον ΕΟΑΝ, την οποία υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Re-Battery A.E.» κ. Κλεάνθης Παπανικολάου, αφενός μεν είναι έτοιμη να συνδράμει σε κάθε προσπάθεια της διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού για  τον επαναπροσδιορισμό του Εθνικού Στόχου διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου – οξέως, αφετέρου δε αναλαμβάνει παράλληλα πρωτοβουλίες δημοσίευσης και ενημέρωσης, σχετικά με τα συμπεράσματα της έρευνας της, προσβλέποντας στη δημιουργία μίας ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και με κέντρο των εξελίξεων τον ΕΟΑΝ.

Σε αυτό το πλαίσιο οι διαπιστώσεις και τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της «Re-Battery A.E.», προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκαν από την κα Μαργαρίτα Ι. Χόνδρου-Καραβασίλη,  Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Υποδομών και Κυκλικής Οικονομίας της Redeplan A.E. Consultants, στο πλαίσιο ομιλία της με θέμα: «καινοτόμες τεχνικές και διαδικασίες για την ορθή εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων», στο 6o  Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΕΕΔΣΑ), σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA), με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων.

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο