Η «Re – Battery» στην 84η ΔΕΘ. Κορυφώνεται η επιτυχημένη πανελλαδική καμπάνια της ΚΕΕ για την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε σε όλη τη χώρα η καμπάνια της ΚΕΕ για την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος. Το ενημερωτικό υλικό (έντυπο & ηλεκτρονικό) που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, από τη «Re – Battery A.E», διαδόθηκε μέσω της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων – Μελών της, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε κάθε γωνία της ελληνικής επικράτειας. Η καμπάνια της ΚΕΕ είχε ως κέντρο προσοχής και εστίασης τους επαγγελματίες του χώρου του αυτοκινήτου αλλά και σε κάθε τεχνικό και εμπορικό επάγγελμα και δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μπαταρίες μολύβδου – οξέος (βιομηχανία, μηχανές θαλάσσης κ.λπ.). Ωστόσο, μέσω αυτής (της καμπάνιας) είχαν πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης όλα τα μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας (950.000), δηλαδή η αγορά αλλά και η κοινωνία γενικότερα.
Το μήνυμα της «Re – Battery A.E» για τη νόμιμη, ασφαλή διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-οξέος, ταυτίστηκε με το μήνυμα της ΚΕΕ για τη διασφάλιση της υγιούς επιχειρηματικότητας, της αλυσίδας της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης των επιχειρήσεων, που αναπτύχθηκε τους θερινούς μήνες, επικεντρωμένη στους παραπάνω κλάδους, είχε ως αντικείμενο τις διαδικασίες και τις θεσμικές υποχρεώσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
Η παραπάνω προσπάθεια του Συστήματος κορυφώνεται και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή της «Re-Battery ΑΕ» στη 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της καμπάνιας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση για τις προβλέψεις της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), με παράλληλη υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης, «συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)», που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» (της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12), τα οποία υπάγονται και οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Η ανταπόκριση των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, στην σχετική καμπάνια, υπήρξε ιδιαίτερα θερμή καθώς πολλά εξ αυτών, εκτός από την ανάρτηση του σχετικού υλικού, προέβησαν και στη διάδοση των μηνυμάτων του μέσω στοχευμένων δράσεων στα τοπικά ΜΜΕ (έντυπα & ηλεκτρονικά). Με τον τρόπο αυτό, τα Επιμελητήρια υιοθέτησαν πλήρως τη σχετική πρωτοβουλία της ΚΕΕ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως σταθερή γραμμή βιωσιμότητας και αειφορίας. Η καμπάνια βρήκε γόνιμο έδαφος και οι επιχειρηματίες του χώρου ενημερώθηκαν ότι «η εγγραφή των επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα μητρώα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ προστατεύονται από τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιφέρει η αμέλεια ένταξής τους», όπως με έμφαση τους προέτρεψε η ΚΕΕ, στη σχετική διαβιβαστική επιστολή της προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων όλης της χώρας,.

Η «Re-Battery ΑΕ» στην 84η ΔΕΘ

Η καμπάνια κορυφώνεται και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή της «Re-Battery ΑΕ» στη 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σύστημα προωθεί και προβάλει τις δραστηριότητες του, μέσω του ειδικού ενημερωτικού υλικού που έχει ετοιμάσει για αυτό το σκοπό, στο Περίπτερο της Re.De-Plan A.E. Consultants που είναι και ο Τεχνικός Σύμβουλος του (PAVILLION 13, STAND 01/ ΕΒΕΑ). Μέσω της συμμετοχής του Συστήματος στην 84η ΔΕΘ, ο στόχος του ενημερωτικού υλικού υπερβαίνει τις αρχικές του επιδιώξεις, απευθύνεται στους χιλιάδες επισκέπτες της ΔΕΘ και ανοικτά στον επιχειρηματικό κόσμο αι η δράση της «Re-Battery ΑΕ» επεκτείνεται στη δημιουργία ενός πολυάριθμου δικτύου ευαισθητοποιημένων εθελοντών πολιτών, οι οποίοι θα διαδώσουν το μήνυμα και τα οφέλη της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Το περιεχόμενο της ενημέρωσης

Η ειδική ενημερωτική έκδοση της ΚΕΕ, που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του ΣΕΔ «Re-Battery ΑΕ», με βάση τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), παρέχει ολοκληρωμένη, κωδικοποιημένη και έγκυρη ενημέρωση. Καταγράφει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και τη διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα μητρώα, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αφορά:
-Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) παραγωγούς / εισαγωγείς συσσωρευτών μολύβδου οξέος που διαθέτουν για πρώτη φορά και κατ’ επάγγελμα στην αγορά, συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας.
-Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), με παράλληλη υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης, «συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)», που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» (της 9ης Ομάδας της Υπουργικής Απόφασης 1958/12), τα οποία υπάγονται και οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Η ειδική έκδοση της ΚΕΕ με τη συνεργασία του ΣΕΔ «Re-Battery ΑΕ» είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.rebattery.gr/2019/07/i-kentriki-enosi-epimelitirion-ellados-kai-i/

Ενδεικτικά δημοσιεύματα

Η πληθώρα δημοσιευμάτων στις επίσημες ιστοσελίδες των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της χώρας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο αλλά και η ευρύτατη διάδοση των σχετικών ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σηματοδότησε το εύρος απήχησης της κοινής πρωτοβουλίας, που ανέλαβε η ΚΕΕ σε συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) μπαταριών μολύβδου οξέος «Re-Battery ΑΕ».

Ακολουθούν ενδεικτικά δημοσιεύματα:

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημοσίευση…
 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Δημοσίευση…
 3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δημοσίευση…
 4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Δημοσίευση…
 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Δημοσίευση…
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Δημοσίευση…
 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ: Δημοσίευση…
 8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Δημοσίευση…
 9. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ: Δημοσίευση…
 10. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Δημοσίευση…
 11. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Δημοσίευση…
 12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Δημοσίευση…
 13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Δημοσίευση…
 14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ: Δημοσίευση…
 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Δημοσίευση…
 16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Δημοσίευση…
 17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ: Δημοσίευση…
 18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση…
 19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δημοσίευση…
 20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Δημοσίευση…
 21. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Δημοσίευση…
 22. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Δημοσίευση…
 23. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ: Δημοσίευση…
 24. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Δημοσίευση…
 25. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Δημοσίευση
 26. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Δημοσίευση…
 27. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Δημοσίευση…
 28. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Δημοσίευση…
 29. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: Δημοσίευση…
 30. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ: Δημοσίευση…
 31. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ: Δημοσίευση…
 32. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Δημοσίευση…
 33. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ: Δημοσίευση…
 34. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Δημοσίευση…
 35. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Δημοσίευση…
 36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ: Δημοσίευση…
 37. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ: Δημοσίευση…
Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο