Νέοι στόχοι για την επόμενη πενταετία

Η θετική πορεία της Re-Battery ΑΕ  προδιαγράφει μια σειρά νέων στόχων έως το 2024. Ειδικότερα, τα πεδία στα οποία η Re-Battery ΑΕ σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί, με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς, για την ερχόμενη πενταετία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι στόχοι διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου οξέος αφορούν καταρχάς την αύξηση του αριθμού των Υπόχρεων που συμβάλλονται με το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών της Re-Battery ΑΕ  για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ένας δεύτερος στόχος αφορά στην εμπρόθεσμη καταβολή της χρηματικής εισφοράς εκ μέρους των συμβαλλόμενων Υπόχρεων, με βάση τις οικίες συμβάσεις, όσο και σε σχέση με τα μεγέθη που αντιστοιχούν στις πραγματικές ποσότητες που τίθενται στην αγορά από τους Υπόχρεους.

Επίσης, η Re-BatteryΑΕ επιμένει στη διαρκή ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης, εκπαίδευσης – κατάρτισης και επαγγελματικής στήριξης προς τους συνεργαζόμενους συλλέκτες. Στοχεύει να στηρίξει τους συλλέκτες, με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να ανταποκριθούν στη συλλογή ποσοτήτων, ίσων τουλάχιστον προς τις ποσότητες «put on the market» των συμβαλλόμενων Υπόχρεων, σε ετήσια βάση και με νόμιμο τρόπο.

Ακόμη, με στοχευμένη παρότρυνση, με κάθε επικοινωνιακό και «συναδελφικό» μέσο, προς τους επαγγελματίες των σημείων συλλογής, η Re-Battery σκοπεύει να μεγιστοποιήσει τις ποσότητες που διατίθενται προς ανακύκλωση με νόμιμο τρόπο.

Σαν ΣΣΕΔ η Re-Batteryέχει πετύχει την ανακύκλωση ποσοτήτων ίσων ή και μεγαλύτερων από αυτές που εισήγαγαν οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι («puton the market»).Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, το 1Ο τρίμηνο του έτους 2018 η«puton the market»  ποσότητα είναι περίπου 1.300τόνοι και η ανακυκλωθείσα ποσότητα είναι 1.514 τόνοι, ποσοστό 116%.Το 1Ο τρίμηνο του 2019 η  «puton the market»  ποσότητα που εισήλθε στην αγορά είναι 1.312 τόνοι και η ανακυκλωθείσα ποσότητα είναι 1.499 τόνοι, ποσοστό 114%.

Ένας άλλος τρόπος δράσης αφορά στη διαρκή και επιτυχημένη προβολή και υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης προς τους χρήστες αυτοκινήτου και γενικότερα τους καταναλωτές για την αξία της ανακύκλωσης, ειδικά στο επικίνδυνο απόβλητο της μπαταρίας, με έμφαση στη νέα γενιά.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση των στόχων του ΣΕΔ της Re-BatteryΑΕ και θα αποτελέσουν την αιχμή των προσπαθειών της για τη νέα διαχειριστική περίοδο έως το 2024.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο