Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της «Re-Battery Α.Ε» στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΣΕΔ

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της «ReBatteryΑ.Ε» στην διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος, στο πλαίσιο λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αναδείχθηκε στο 6o  Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΕΕΔΣΑ), σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA), με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες».

-«Μετά από 8 χρόνια δυναμικής λειτουργίας του, η Re-Battery κατέχει το 46,8%, των εγγεγραμμένων στο ΕΜΠΑ υπόχρεων της ελληνικής αγοράς καθώς είναι ενταγμένοι στο σύστημα 120 υπόχρεοι παραγωγοί / εισαγωγείς συσσωρευτών, έχει συμβεβλημένους 59 συλλέκτες και  ισχυρό αριθμητικά και γεωγραφικά δίκτυο 7.451 σημείων συλλογής μπαταριών, ενώ  διαχειρίστηκε  συνολικά 85.250 τόνους αποβλήτου μπαταριών μολύβδου οξέος, με χαμηλό μέσο κόστος διαχείρισης  24,10 ευρώ ανά τόνο» τόνισε η κα Μαργαρίτα Ι. Χόνδρου-Καραβασίλη,  Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Υποδομών και Κυκλικής Οικονομίας της Redeplan A.E. Consultants, εταιρία η οποία είναι από το 2012  Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της Re–Battery AE.

Η Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος της Redeplan A.E. Consultants αναπτύσσοντας εισήγηση με θέμα «καινοτόμες τεχνικές και διαδικασίες για την ορθή εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων» παρουσίασε την δραστηριότητα της «Re-BatteryΑ.Ε.» και παράλληλα αναφέρθηκε στο πλαίσιο που διέπει τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αναφέροντας ειδικότερα ότι:

Το Σύστημα με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-BatteryΑ.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery Α.Ε» είναι ένα από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέος) Οχημάτων και Βιομηχανίας, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ εμβέλειας, που λειτουργεί από το 2011, μετά από έγκριση του Ε.Ο.Α.Ν.,

Σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη και το νόμο, το Σύστημα, σε αντίθεση με τα όσα συνέβαιναν πριν την ίδρυση του,  ήδη από το 2004 λειτουργίας ΣΣΕΔ στο ρεύμα των συσσωρευτών μολύβδου οξέος ασκεί εποπτικό και καταγραφικό ρόλο έχοντας ως βασικό στόχο την επιτήρηση και καταγραφή των εργασιών διαχείρισης των Συσσωρευτών Τέλους Κύκλου Ζωής, όπως ρητά ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Από το 2012, πρωτεύοντα ρόλο υποστήριξης της Στρατηγικής και Οργανωτικής ανάπτυξης της Re – BatteryΑ.Ε ασκεί η Re. De – Plan A.E. Consultants με την ιδιότητα του Συμβούλου διασφάλισης ποιότητας, οργάνωσης και στρατηγικής ανάπτυξης.

Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/6-8-2001 (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποχρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεσμεύονται με την έγκρισή τους, να ασκήσουν εποπτικό και καταγραφικό ρόλο, εντός των πλαισίων και των ποσοτικών στόχων που καθορίζονται από τους εθνικούς στόχους που τίθενται κατά καιρούς.

Τα Συστήματα χρηματοδοτούνται από την Χρηματική Εισφορά των Υπόχρεων/Εισαγωγέων, οι οποίοι αποδίδουν στο Σύστημα το «περιβαλλοντικό τέλος» που εισπράττουν από τον καταναλωτή. Κατά συνέπεια ο ρόλος των Υπόχρεων είναι σημαντικός γιατί μέσω της Χρηματικής Εισφοράς προσφέρουν στο Σύστημα την δυνατότητα απόκτησης ή ανάπτυξης «μέσων/εργαλείων» που διασφαλίζουν τις διεργασίες για την ορθότερη διαχείριση του αποβλήτου, εκπληρώνοντας και με αυτό τον τρόπο, τη νόμιμη υποχρέωση τους βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η νομική υποχρέωση των Υπόχρεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να περαιώνεται με την συνεργασία, ίδρυση, συμμετοχή σε ένα ΣΣΕΔ ή την καταβολή της Χρηματικής Εισφοράς, αλλά με τον έλεγχο της διαχείρισης και του προορισμού της (της Χρηματικής Εισφοράς) από το ΣΣΕΔ με το οποίο συμβάλλονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο απόβλητο έχει σημαντική εμπορική αξία και ως εκ τούτου είναι από τα λίγα απόβλητα των οποίων η χρηματική εισφορά έχει υπολογισθεί για να καλύψει αποκλειστικά την καταγραφή/έλεγχο του αποβλήτου καθώς και την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση του κοινού και όχι το κόστος της διαχείρισης (συλλογή, αποθήκευση και ανακύκλωση) αυτού.

Σημειώνεται ότι το 6o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΕΕΔΣΑ), σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA), με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο