Η Re-Battery συμμετείχε στο Επιστημονικό Συνέδριο «Επενδυτικός – αναπτυξιακός προγραμματισμός & διοίκηση οικονομικών αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση», στην Ξάνθη

Η Re-Battery συμμετείχε στις εργασίες του 3ήμερο Επιστημονικού Συνεδρίου για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ με θέμα: «Επενδυτικός – αναπτυξιακός προγραμματισμός & διοίκηση οικονομικών αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση» που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τον Δήμο Ξάνθης και τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, στις 12 με 15 Μαΐου.

Η κυρία Σοφία Χούμα,  Marketing & Management, Χρηματο-Οικονομικής Διοίκησης, Ειδική Σύμβουλος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery ΑΕ, υπήρξε εισηγήτρια στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Οικονομική Διαχείριση σε ΟΤΑ & Μετάβαση σε Πράσινη Οικονομία», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου. Το θέμα της εισήγησης της κας Χούμα αφορούσε τον «Έλεγχο Εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Αποβλήτων του ΕΟΑΝ για Φορείς Διευρυμένης Ευθύνης που Λειτουργούν ως Ανάδοχοι - Προμηθευτές σε ΟΤΑ (άρθρο 11, Ν. 4819/2021)».

Τέλος, η Re-Battery υπήρξε Μεγάλος Χορηγός του Επιστημονικού Συνεδρίου.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο