Σημεία συλλογής – Από διαλυτήρια οχημάτων και Εμπορία ειδών αυτοκινήτου το 30% των αποβλήτων μπαταριών

Τα Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ), οι Ηλεκτροτεχνίτες και οι εταιρείες εμπορίας μπαταριών και ειδών αυτοκινήτου αποτελούν τις δραστηριότητες που συνεισφέρουν την μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων για 6ο συνεχόμενο έτος.

Ανάμεσα στις τέσσερεις κατηγορίες με την μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων το 2017 υπάρχει ωστόσο μία διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Οι κατηγορίες εμπορίας μπαταριών και ειδών αυτοκινήτου παρουσιάζουν αύξηση ενώ οι κατηγορίες των διαλυτηρίων και των ηλεκτροτεχνιτών σημειώνουν μείωση.

Τα σημεία συλλογής που κατεγράφησαν το 2017 κατατάσσονται σε 16 κατηγορίες σημείων συλλογής ανά δραστηριότητα, ενώ υπάρχει και μια 17η κατηγορία, η οποία αναφέρεται στις ποσότητες εισαγωγής, σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογή ς του πρότυπου λογισμικού συστήματος «Ο.Π.Σ.» του Re-Battery.

Ειδικότερα, η εμπορία ειδών αυτοκινήτου συνεισφέρει κατά 16,36% στη συλλεγόμενη ποσότητα αποβλήτων, τα διαλυτήρια αυτοκινήτων κατά 14,85% και η εμπορία μπαταριών κατά 14,84%. Ακολουθούν οι ηλεκτροτεχνίτες που συνεισφέρουν με 12,69%, οι εταιρείες ανακύκλωσης, ανάκτησης, διαχείρισης αποβλήτων με  9,86%, οι μηχανοτεχνίτες με 4,86%, οι δημόσιες υπηρεσίες με 2,62%. Στις τελευταίες θέσεις καταγράφονται ιδιώτες (2,29%), το γενικό εμπόριο (1,48%), αντιπροσωπίες service(1,39%), δευτερογενής αποθήκευση (1,36%), συνεργεία μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων (0,45%), εμπόριο σκραπ (0,39%), αντιπροσωπείες και συνεργεία οχημάτων βιομηχανίας (0,26%) καιαντιπροσωπεία και συντηρήσειςσκαφών (0,17%) . Από εισαγωγές προέρχεται το 16,13% των αποβλήτων.

Το σύνολο όσων διαχειρίζονται τους κάδους για συσσωρευτές ανά τη χώρα είναι 2.247, ενώ τα σημεία συλλογής φτάνουν τα 2.260. Αυτό συμβαίνει γιατί ένας «καδούχος» μπορεί να έχει διάφορα υποκαταστήματα, άρα περισσότερα σημεία συλλογής. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη νησιωτική χώρα τα προβλήματα παραμένουν, καθώς καταγράφονται δυσκολίες στη μεταφορά των αποβλήτων, λόγω της έλλειψης Ro – Ro δρομολογίων, δηλαδή πλοίων μεταφοράς ειδικών και επικινδύνων εμπορευματοκιβωτίων.

Ειδικότερα, από τη νησιωτική χώρα κατά το 2016, διακινήθηκαν 1.055.525 κιλά αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή των συγκεκριμένων ποσοτήτων από τα νησιά επετεύχθη με μηδενικό κόστος, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή την κατασπατάληση του δημόσιου πόρου από την Re – Battery Α.Ε. Οι ποσότητες που κατεγράφησαν το 2017 από τηνησιώτικη χώρα αποτελούν το 13,28% της συνολικής ποσότητας.Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων μπαταριών συλλέχθηκαν από τις πιο πολυπληθυσμιακές περιοχές της χώρας, την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο