Θεσσαλία: Σε ανοδική πορεία η ανακύκλωση συσσωρευτών στην «Επιχειρηματική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Τα στοιχεία αξιολόγησης του ΣΣΕΔ ReBattery ΑΕ στη Θεσσαλία

Έναν από τους πλέον σημαντικούς τίτλους για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και το σημαντικότερο της ιστορίας της φέρει η Θεσσαλία καθώς ανακηρύχτηκε «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019».

Το  βραβείο Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 απονεμήθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό από τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της κ. Καρλ – Χάινζ Λαμπέρτζ στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, παρουσία Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων και Εκπροσώπων Επιμελητηρίων από όλη την Ευρώπη).

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κων/νος Αγοραστός κατά την  ομιλία του  στην πανηγυρική εκδήλωση έθεσε ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «τον επαναπροσανατολισμό της περιφερειακής οικονομίας, προς τη γνώση και την καινοτομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας».

Η ReBattery AΕ για την Θεσσαλία

Σε αυτές τις συνθήκες και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται στην Θεσσαλία με το βάρος τιμής και ευθύνης, που της προσδίδει ο τίτλος της «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019» έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι είναι η Περιφέρεια της Ελλάδας, που από τα επίσημα στοιχεία της Re – Battery A.E. διαγράφει θετική και ανοδική πορεία στον τομέα της συλλογής συσσωρευτών, προς ανακύκλωση.

Σημειώνεται ότι με πανελλαδική εμβέλεια δράσης η Re – Battery A.E., μέσω των συνεργατών της,διαθέτει ένα αξιόπιστο δίκτυο συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης συσσωρευτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ  η  δραστηριότητα του συστήματος είναι συντονιστική, εποπτική.

Από τα στοιχεία λοιπόν  της Re – Battery A.E για το πρώτο εννεάμηνο του 2018 όσον αφορά στις Περιφέρειες προκύπτει ότι πρώτη στη συλλογή συσσωρευτών παραμένει σταθερά (όπως είναι αναμενόμενο λόγω της πληθυσμιακής της πυκνότητας) η Περιφέρεια Αττικής με  1.590.934 κιλά το πρώτο εννεάμηνο του 2018 και 2.031.552 κιλά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2017. Στη δεύτερη θέση ωστόσο περνά μπροστά η Θεσσαλία (934.080 το εννεάμηνο του 2018 και 819.859 αντίστοιχα το 2017) και αφήνει στην τρίτη θέση την Κεντρική Μακεδονία (852.365 κιλά το εννεάμηνο του 2018 και 1.121.585 κιλά αντίστοιχα το 2017).

Αναλυτικά στοιχεία

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Re – Battery A.E.στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο το 2017 όσο και το 2018, πρώτη στην συλλογή αποβλήτων είναι η Π.Ε. Μαγνησίας με πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Η διαφορά αυτή είναι πολύ έντονη το 2018, όπου η ποσότητα της Π.Ε. Μαγνησίας είναι τετραπλάσια της συνολικής ποσότητας των άλλων περιφερειακών ποσοτήτων.

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ kg
1/1 – 30/9/2017 1/1 – 30/9/2018
ΛΑΡΙΣΑΣ 220.881 59.555
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 458.904 755.414
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51.679 57.254
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 88.395 61.857
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 819.859 934.080

Η ποσότητα αποβλήτου ανά κάτοικο για την Θεσσαλία το 2017 ήταν 1,12 kg/κάτοικο ενώ το 2018 ήταν 1,27. Οι αντίστοιχες τιμές για την Μαγνησία ήταν 2,20 και 3,62 kg/κάτοικο.Η τιμή για το 2018 συγκρίνεται με τις καλύτερες ευρωπαϊκές επιδόσεις (Γαλλία 3 kg/κάτοικο, Δανία 3,4 Αγγλία 2,8-3,6).

Ο Καρλ – ΧάινζΛαμπέρτζ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ κ. Καρλ – ΧάινζΛαμπέρτζ κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, που έγινε  στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε:

-«Απονέμουμε τον τίτλο της «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» στη Θεσσαλία γιατί μας έπεισε ότι με συντονισμένη, συλλογική δράση και στρατηγικό σχέδιο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οικονομικές δυσκολίες που επιμένουν».

«Πρόκειται, αναμφίβολα, για τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της περιφέρειάς μας, μια διάκριση που αντανακλά εκτός από τους αιρετούς και τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια και στο σύνολο της υγιούς και τίμιας επιχειρηματικότητας αλλά και της κοινωνίας της Θεσσαλίας», επισήμανε  ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη  ότι τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία έχουν γίνει πάνω από 2.000 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δις ευρώ κι έχουν προχωρήσει περισσότερες από 2.540 επενδύσεις από υφιστάμενες και καινούργιες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 670 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα να συγκρατηθούν ή να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μοναδική ευκαιρία για τη Θεσσαλία

Ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε ότι «η στρατηγική ​​της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» ενσωματώνεται σχεδιαστικά στην περιφερειακή στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση και αποσκοπεί στη συμπλήρωση των περιφερειακών και εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζουν την περιοχή και μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους κινητοποιώντας τους περιφερειακούς φορείς και συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους.

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» αποτελεί μια πολύτιμη, μια μοναδική ευκαιρία για να αδράξουμε τις προσπάθειες των περιφερειακών φορέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης συνεργειών και την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων για την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διασύνδεση των βέλτιστων πρακτικών εκτός περιφέρειας και την ανταμοιβή και προώθηση επιχειρηματικών προτύπων», σημείωσε και ανέλαβε εκ μέρους της Περιφέρειας τη δέσμευση για πλήρη πολιτική, θεσμική και οικονομική υποστήριξη με στόχο τη διοργάνωση ενός αποτελεσματικού Έτους «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης».

 Ο θεσμός

Το βραβείο – σήμα της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης είναι ετήσιος θεσμός της Επιτροπής των Περιφερειών από το 2011. Αναδεικνύει κι επιβραβεύει τρεις ευρωπαϊκές Περιφέρειες, οι οποίες εφαρμόζουν εξαιρετικές και καινοτόμες στρατηγικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της οικονομικής τους επιφάνειας. Για φέτος το βραβείο απονεμήθηκε στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Αστούρια της Ισπανίας και Γκέλντερλαντ της Ολλανδίας.

Η Επιτροπή που αξιολογεί τις Περιφέρειες είναι 12μελης και αποτελείται από στελέχη τριών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Κοινωνικών θεμάτων), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ, την Επιτροπή των Περιφερειών, τις Ενώσεις των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Share
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο