ΗΜΑ: Στόχος να μπει τέλος στις ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων

Ένα σημαντικό εκσυγχρονιστικό εργαλείο έχει μπει σε λειτουργία με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παραγωγής και της διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), μια βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισής τους.

Έτσι, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές της Πολιτείας να παρακολουθήσουν, με αδιάβλητο τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό, ώστε να δοθεί ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες απορρίψεις βιομηχανικών αποβλήτων και να εξαλειφθεί η παραοικονομία.

H Re – BatteryA.E. – ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου, οχημάτων και βιομηχανίας -από την αρχή λειτουργίας του ΗΜΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία του, προσέλαβε ειδικά κατηρτισμένο προσωπικό  αποκλειστικά για την ενημέρωση και τη βοήθεια των μελών της, ως προς τις υποχρεώσεις τους, ενώ λειτουργεί επαρκώς στελεχωμένο τμήμα υποστήριξηςγια το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και την καταγραφή των προβλημάτων. Το συγκεκριμένο τμήμα παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης των μελών του Συστήματος προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή – καταχώριση της επιχείρησής τους στο ΗΜΑ και την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων.

Η Re – Battery έκανε,επίσης, σχετικές καταχωρήσεις στον Τύπο ενώ ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις τροποποιήσεις που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ώστε να αξιοποιηθεί 100% το ΗΜΑ.

Παρόλα αυτά η μη δυνατότητα πρόσβασης των ΣΕΔ, στο ΗΜΑ, περιορίζει τη δυνατότητα στα Συστήματα να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΗΜΑ.

Η τήρηση έγκυρων και διασταυρωμένων στοιχείων είναι υποχρέωση της χώρας μας που απορρέει από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Μαζί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, το ΗΜΑ αποτελεί μεγάλο βήμα  για την αντιμετώπιση της προβληματικής διαχείρισης των βιομηχανικών επικινδύνων  αποβλήτων   αλλά   και   για την παρακολούθηση  της  διαχείρισης  αποβλήτων,  που περνά  πλέον στην ηλεκτρονική εποχή.

Ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό τους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης(ΣΕΠΑΝ).

 Πράξεις

Άλλωστε, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την 7η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, “δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για το περιβάλλον, το ζήτημα είναι να κάνουμε κάτι γι’ αυτό στην πράξη». Όπως ανέφερε ο ίδιος, θέλουμε εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές περιβαλλοντικές επιχειρήσεις. «Και για να συμβεί αυτό εμείς παρέχουμε ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο και νέα οικονομικά εργαλεία“, σημείωσε ο ίδιος. Και πρόσθεσε: “Για να συμβούν όλα αυτά χρειάζονται γρήγορες και ξεκάθαρες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και αυτό τον σκοπό επιτελούν τόσο το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο όσο και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, αλλά και το Μητρώο και Παραγωγών, τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παραγωγή νέας οικονομίας και εργασίας“.

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

  • Οι επιχειρήσεις / δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).
  • Οι αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης.
  • Οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες – μεταφορείς αποβλήτων.
  • Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Οι Φο.Δ.Σ.Α.
Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο