Η συλλογή με ευθύνη ΣΕΔ του 1ου απόβλητου μπαταρίας Ηλεκτρικού Αυτοκίνητου που έφτασε στο τέλος του κύκλου της ζωής της είναι γεγονός!

Η Re-Battery, το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών Pb, Li-Ion, Ni-MH, που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όλης της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας μας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, οργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο έργο αρμοδιότητας της στην ηλεκτροκίνηση.

Η πρώτη συλλογή απόβλητου της  μπαταρίας Ηλεκτρικού Αυτοκίνητου βάρους 455 κιλών, που έφτασε στο τέλος του κύκλου της ζωής της είναι γεγονός. Πραγματοποιήθηκε στις 15/7,  κάτω από αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας, βασισμένες σε απαιτήσεις προδιαγραφών και οδηγιών προετοιμασίας που έχει θεσμοθετήσει το ΣΕΔ, όσον αφορά στην αξιολόγηση της επικινδυνότητάς της, την τοποθέτηση της σε κατάλληλη συσκευασία ειδικού τύπου, τη μεταφορά της και την εν γένει ασφαλή διαχείρισή της, κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Οι εργασίες συλλογής υλοποιήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια από το συμβεβλημένο συλλέκτη της Re-Battery, την εταιρεία Polyeco υπό την γενική ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση του τεχνικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς της Re-Battery, που έχει προτυποποιήσει απαιτήσεις προδιαγραφών, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή και περιβαλλοντικά νόμιμη και ορθή διαχείριση αυτού του νέου αποβλήτου που θα απασχολήσει σημαντικά το μεγάλο στοίχημα της προστασίας του περιβάλλοντος που θα πρέπει να αντιμετωπίσει με επιτυχία η ανθρωπότητα κατά τις προσεχείς δεκαετίες.

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο